SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Vernepleier

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3705780844

Søknadsfrist: 25-02-2018

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Vernepleier - Nardo bo- og aktivitetstilbud

Nardo bo- og aktivitetstilbud har ledig en fast 100 prosent stilling som vernepleier.

Nardo bo- og aktivitetstilbud tilbyr heldøgns tjenester til voksne personer med utviklingshemming og/eller nedsatt funksjonsevne som trenger et tilrettelagt bo- og eller aktivitetstilbud.

Vi søker deg som med ditt sterke menneskelige og faglige engasjement kan bidra til å utvikle en av våre bofellesskap videre. Din evne til å ha oversikt og jobbe målrettet for at brukere opplever mestring i dagliglivets aktiviteter er viktig for oss. Du har erfaring som vernepleier i miljøarbeid, et trygt faglig fundament og liker å ta ansvar. Ditt genuine ønske om å dele kunnskap og veilede andre inspirerer kollegene dine.

Arbeidsoppgaver:

Tilrettelegge for, og delta i daglige gjøremål, og aktiviteter for mennesker med utviklingshemning.
Jobbe systematisk med mål, tiltak og evaluering ved bruk av relevante fagsystemer, samt veilede andre på dette området.
Arbeid på dag og kveld samt hver tredje helg.
Ha primæransvar for en eller flere brukere og veilede medarbeidere i andre primærgrupper.
Være en bidragsyter til godt pårørendesamarbeid og ha utvidet ansvar for å kvalitetssikre dette.

Stillingen kan medføre oppgaver knyttet til drift av bofellesskapet noe som i så fall reguleres gjennom egne tidsavgrensede avtaler.

Kvalifikasjoner:
Vernepleier med norsk autorisasjon.
Engasjement for og arbeidserfaring knyttet til mennesker med utviklingshemning.
Ønskelig med kunnskap i bruk av GAT og Gerica.
Erfaring i bruk av ASK (alternativ supplerende kommunikasjon).
Må ha førerkort for bil.
Kunne jobbe forebyggende i forhold til makt og tvang.
Du har erfaring med mennesker med utfordrende adferd.
Det er en fordel med erfaring fra å tilrettelegge aktiviteter for mennesker med utviklingshemming/ulike funksjonsnedsettelser.
Du har relasjonskompetanse.
God evne til muntlig og skriftlig kommunikasjon.
Menn oppfordres til å søke.

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningstittel:
Vernepleier

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Du er åpen og har en humor som du bruker på en god måte i miljøarbeidet.
Du er tydelig og trygg i kommunikasjonen, og er god på å regulere nærhet og avstand, samt sette grenser.

Vi tilbyr:
Spennende, utfordrende og mangfoldige arbeidsoppgaver.
Opplæring og fagdager.
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Ellen Tangvik Avdelingsleder, tlf: +47 91248439

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no