SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Vernepleier

Stillinger: 3

Kontraktstype: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3341224099

Søknadsfrist: 12-03-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Vernepleier - Strindheim bo- og aktivitetstilbud

Strindheim bo- og aktivitetstilbud er en enhet som tilbyr heldøgnstjenester, bistand i hjemmet, aktivitetstilbud og avlastningstilbud for mennesker med fysisk funksjonshemming, utviklingshemming, og mennesker med psykiske lidelser.

Strindheim bo- og aktivitetstilbud er i dag organisert i fem ulike ”hus” med personalgrupper som er tverrfaglig sammensatt. Sentrale yrkesgrupper er bl.a. vernepleiere, sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, aktivitører, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter.

Administrasjonen er lokalisert ved Ladesletta helse- og velferdssenter mens tjenestestedene er lokalisert i området rundt Ranheim, Vikåsen og Jakobsli.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen innebærer turnusorganiserte tjenester i hjemmet og bistand til aktivitetstilbud utenfor hjemmet til voksne med store bistandsbehov.
Tjenestene vi gir tar utgangspunkt i den enkelte sitt vedtak der vi skal legge til rette for et best mulig tjenestetilbud med utgangspunkt i den enkeltes ønsker, behov, ferdigheter og tradisjoner.
Tett samarbeid med pårørende og andre aktuelle samarbeidspartnere
Sikre nødvendig dokumentasjon og god kommunikasjon med aktuelle samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner:
Det stilles krav om 3-årig høgskoleutdanning som vernepleier.
God kjennskap og erfaring i utfordrende adferd og helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9
Kompetanse eller relevant erfaring ift autisme, selvbestemmelse og brukermedvirkning, pårørendesamarbeid, miljøterapeutisk arbeid og veiledning av kollegaer.
Det er ønskelig at søker har kompetanse eller relevant erfaring ifht epilepsi, multifunksjonshemming, sansestimulering, sondeernæring, alternativ og supplerende kommunikasjon
Det forutsettes at du har førerkort til vanlig bil.

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningstittel:
Vernepleier

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Stå-på-vilje og evne til fleksibilitet
Evne til å arbeide selvstendig og sammen med andre
Tydelige etiske og faglige holdninger
God skriftlig fremstillingsevne
Positivitet, struktur og ryddighet
Personlig egnethet, samt engasjement og interesse for tjenesteområdet
Evnen til å stå i en hektisk hverdag

Vi tilbyr:
Grundig opplæring
En spennende og travel arbeidsdag
Et godt og kreativt arbeidsmiljø
Mulighet for å være med på å utvikle tjenestetilbudet
Deltakelse i et artig og kreativt sosialt fellesskap
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Janne Jamtøy Vernepleier, tlf: +47 99690541

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no