SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Vernepleier

Kontraktstype: Fast

Stillingsprosent: 100%

Sted: Trondheim

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Ref.kode: 3476466946

Søknadsfrist: 30-06-2017

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Følg Trondheim kommune på:

Facebook
Twitter

Vernepleier - Tiller helse- og velferdssenter

Ved Tiller helse- og velferdssenter er det ledig en fast 100 % stilling for vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Tiller helse- og velferdssenter åpnet i februar 2004, og holder til i lyse, trivelige lokaler. Senteret ligger lett tilgjengelig på Tiller, og har bussholdeplass rett utenfor.

Vi har sykehjem med 34 plasser, 24 plasser på sykehjemsavdeling, og 10 plasser i et bofellesskap med èn etasje for yngre demente og èn etasje for mennesker med rusavhengighet. Stillingen er knyttet opp mot bofellesskapets avdeling for rusavhengige, men det må påregnes å bistå andre avdelinger ved behov.

I tillegg yter vi heldøgns omsorg i omsorgsboligene som ligger i tilknytning til senteret.
Senteret drifter også et botiltak for yngre fysisk funksjonshemmede, samt et aktivitetstilbud for seniorer.

Enheten har fokus på kvalitetsutvikling av tjenestene. Sentralt i dette er helhetlig pasientforløp. Vi er sertifisert som Livsgledesykehjem.

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for å bistå pasienten i det daglige, og aktivt bidra med tanke på pasientens hverdagsmestring.
Ha fokus på miljøarbeid i avdeling.
Fatte vedtak i henhold til lovverket.
Ivareta pasientens medisinske behov sammen med tilsynslege/fastlege.
Veilede kollegaer, og bidra til faglig utvikling ved enheten.
Jobbe etter metoden helhetlig pasientforløp.
Bistå flere avdelinger ved behov.

Kvalifikasjoner:
Autorisert vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid.
Erfaring fra arbeid med rus/psykiatri.
Evne til å arbeide systematisk og strukturert.
Ha kjennskap til pasientrettighetsloven §4a.
Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper.
Førerkort klasse B.
Beherske data som arbeidsverktøy.

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningstittel:
Vernepleier

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet
Tilleggsutdanning

Personlige egenskaper:
Godt humør, og er bevisst sitt bidrag til å skape et positivt arbeidsmiljø.
Liker å jobbe i team og tenke tverrfaglighet.
Evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar.
Er fleksibel og nytenkende.
Tydelige og gode etiske og faglige holdninger.
God framstillingsevne og legger vekt på dokumentasjon.
Personlig egnethet vektlegges.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Et godt miljø for faglig utvikling, med spennende, mangfoldige og utfordrende arbeidsoppgaver.
Åpenhet for nytenkning og kreative idéer.
Internundervisning, opplæring og veiledning.
Et positivt og trivelig arbeidsmiljø med dyktige kollegaer.
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
Turnus med helgearbeid i kalenderplan.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontaktperson:

Anita M. Grøver Avdelingsleder 99320844, tlf: +47 99320844

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no