SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Tilsynslege

Kontraktstype: Vikariat

Stillingsprosent: 20%

Sted: Hof

Arbeidsgiver: Holmestrand Kommune

Ref.kode: 20/2148

Søknadsfrist: 27.02.2020

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Tilsynslege - 20 % vikariat

Vi søker tilsynslege i 20% vikariat, frem til 31.12.2021.

Det er totalt 40 % legeressurs ved Hof bo- og behandlingssenteret og ønskelig med samarbeid på tvers av avdelingene med nåværende lege.

Holmestrand kommune har slått seg sammen med Sande kommune fra 2020 og har ca 24 000 innbyggere. Kommunen ligger i sentralt i Vestfold og har god togforbindelse og ligger nær E18.

Hof Bo- og behandlingssenter et et av kommunens tre bo- og behandlingssentere og har 23 plasser, og er organisert i to demens avdelinger, en somatisk langtid og korttidsavdeling, en omsorgsbolig med 8 plasser, dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens kjøkken og vaskeri.

Fakta om stillingen:

Vi søker tilsynslege i vikariat i 20% stilling, frem til 31.12.2021.

Det er totalt 40% legeressurs ved bo- og behandlingssenteret ønskelig med samarbeid på tvers av avdelinger med nåværende lege.

Stillingen ønskes besatt så raskt som mulig.

Arbeidsoppgaver:
- Ansvar for medisinsk behandling til beboere
- Ta i mot, følge opp og skrive ut beboere
- Gjennomføre kliniske undersøkelser og foreta legemiddelgjennomgang
- Fortløpende oppdateringer av journaler og medisinlister
- Bidra til tverrfaglig samarbeid

Krav til kvalifikasjoner:
- Norsk autorisasjon som lege og gjennomført Lis 1
- Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
- Interesse for geriatri
- Evne til tverrfaglig samarbeid

Vi tilbyr:
Lønn i henhold til avtale /tariff. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Nærmere opplysninger om stillingene kan du få ved henvendelse til:

Kontaktperson:

Kommuneoverlege Ole Johan Bakke, tlf: +47 97680358

Kontaktperson:

Virksomhetsleder Monica Skytte Kristoffersen, tlf: +47 91359922
© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no