SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Tilsynslege

Kontraktstype: Midlertidig

Stillingsprosent: 50%

Arbeidstid: Varierende

Sted: Holmestrand

Arbeidsgiver: Holmestrand Kommune

Søknadsfrist: 02-06-2020

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Tilsynslege - 50 % midlertidig stilling

50 % midlertidig stilling som tilsynslege ved Hof bo- og behandlingssenter.

Holmestrand kommune har ca. 24 000 innbyggere og tre bo- og behandlingssentere. Kommunen ligger i sentralt i Vestfold og Hof- bo og behandlingssenter ligger 10 minutters kjøring fra E-18.

Hof bo- og behandlingssenter har 23 ordinære plasser samt en midlertidig opprettet kortidsavdeling med 10 plasser for utskrivningsklare pasienter fra sykehus.

Fakta om stillingen:

Vi har ledig midlertidig stilling som tilsynslege i 50% stilling, frem til 31.12.2020 med mulighet for forlengelse.

Fra før har bo- og behandlingssenteret 40% legeressurs. Denne stillingen vil hovedsakelig bli tilknyttet den midlertidige kortidsavdelingen.

Stillingen ønskes besatt så raskt som mulig.

Arbeidsoppgaver:
- Ansvar for medisinsk behandling til beboere
- Ta imot, følge opp og skrive ut beboere
- Gjennomføre kliniske undersøkelser og foreta legemiddelgjennomgang
- Fortløpende oppdateringer av journaler og medisinlister
- Bidra til tverrfaglig samarbeid

Krav til kvalifikasjoner:
- Norsk autorisasjon som lege og gjennomført Lis 1
- Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
- Interesse for geriatri
- Evne til tverrfaglig samarbeid
- Evne til å benytte aktuelle IKT-verktøy
- Det er en fordel med kjennskap til sykehjemsmedisin

Vi tilbyr:
Lønn i henhold til avtale /tariff. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Nærmere opplysninger om stillingene kan du få ved henvendelse til:

Kontaktperson:

Avdelingsleder Mette Poosz, tlf: +47 33095102, mobil: +47 40912895

Kontaktperson:

Virksomhetsleder Monica Skytte Kristoffersen, mobil: +47 91359922
© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no