SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Tittel: Lege, spesialist

Kontraktstype: Fast

Stillingsprosent: 100%

Sted: Bryne

Arbeidsgiver: Time Kommune

Ref.kode: 1270

Søknadsfrist: 18-06-2019

Søk stillingen HER.

Besøk vår hjemmeside.

Lege til skulehelsetjenesten og helsestasjonen

I Time kommune er det ledig fast stilling 13,33% (5 t pr veke) som helsestasjonslege og 20% som lege i skulehelseteneste.

13,33% stilling er på helsestasjonen på Bryne og på Undheim. Arbeidsdag er tysdag, og første tysdagen i månaden er på Undheim. 20% stilling er på skular i kommunen etter oppsatt plan. Arbeidsdag er tysdag, men mogleg å endre til annen dag.

Arbeidsoppgåvene består i hovudsak av helsestasjonskontroller av barn 0-6 år for 13,33% stilling og skulestart kontroll i 1. klasse og oppfølging av barn i skule for 20% stilling. Det er tett samarbeid med helsesjukepleiarar.

Ein kan søkje om samla stilling for begge stillingane, eller søkje på den enkelte stilling. Ber om at det blir oppgitt i søknad kva ein søkjer på. Tilsetting vil skje i august og dato for oppstart bestemmes etter nærare avtale med leiar for helsestasjonen.

Søkjarar må ha norsk autorisasjon som lege og være godkjent LIS1. God evner til kommunikasjon og samarbeid er nødvendig. Erfaring og formell kompetanse innan området er ønskeleg.

Lønn etter satsar avtalt mellom DNLF lokalt og Time kommune. Det er mogleg å få dekka utgifter til kompetanseheving innan området. Godt samarbeid med helsesjukepleiarar og gode rutinar i begge stillingar. Ein blir del av eit tverrfagleg miljø og får være med å vidareutvikle stillingane i samarbeid med helsesjukepleiarar og leiar for helsestasjonen.

Elektronisk søknadsprosess:

Time kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Det er ikkje høve til å leggja ved attestar og vitnemål. Desse må du ta med til eit eventuelt intervju.

Viss du har spørsmål til søknadsprosessen, kan du kontakte personalavdelinga via servicetorget på tlf. 51 77 60 00.

Me gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan verta offentleggjorde, sjølv om ein har bede om å bli untatt offentlegheit. Søkjar vil bli varsla før offentleggjering.

Time kommune er opptatt av mangfald og me oppmodar derfor alle som er kvalifiserte til å søka hos oss; uansett alder, kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Andre krav:
Krav om politiattest.

For nærmere opplysninger:

Kontaktperson:

Heidi Garborg Verksemdleiar, tlf: +47 51776243, mobil: +47 99315148, e-post: Klikk her
footerlogo
© 2014 Jobbportalen All rights reserved.

www.jobbportalen.no

mail to jobbportalen.noFacebookGoogle PlusTwitter

Vi ser fram til å høre fra deg

© 2015 Jobbportalen. All rights reserved.

jobbportalen.no