JobbPortalen.no

- Vi kaller dem PØBLER - de representerer store og ubrukte ressurser som vi fører ut i jobb eller tilbake til videre utdanning
- over 90% av dem! - det er mange det.

Pøbelprosjektet har som mål å få unge mennesker som av en eller annen grunn står utenfor det etablerte skolesystem og arbeidslivet - ut i jobb eller videreutdannelse.
Gjennom prosjektet
 formidler vi motivasjon, kunnskap og holdninger - på en direkte og forståelig måte.

Nøkkelen til jobb/utdannelse og konstruktiv deltagelse i samfunnet er at den enkelte er villig til, og får ta i bruk sine egne ressurser. Resultatene skapes ved hjelp av dyktige, motiverte og sterkt engasjerte medarbeidere i samarbeid med bedrifter og offentlige instanser som forstår problemene og ønsker løsninger. Resultatene taler for seg; vi fører over 90% av våre deltakere tilbake til skole eller ut i jobb!

I Pøbelprosjektet lærer de såkalte «skoletapere» å bruke egne ressurser for å oppnå sine mål.
De lærer også å sette realistiske mål, slik at de ikke blir «jobbtapere». De lærer at handling gir konsekvens. De lærer at de må yte noe, og at det vil bli stillet krav til dem. Hovedhensikten er å få tilbake troen på seg selv og at de kan få til noe hvis de virkelig vil - DE ER GODE NOK.

Godt motiverte pøbler blir videre introdusert for bedrifter vi samarbeider med. På bedriften blir de fulgt opp av våre “Pøbeloppfølgere”. Andre pøbler ønsker å videreutdanne seg i en retning de ønsker og tror på. Målet for alle er det samme: En meningsfylt jobb og et verdig liv.

Vi søker arbeidsgivere som er villige til å se på pøblene som en mulig ressurs.
Samfunnsbevisste arbeidsgivere som vil, kan og våger “se” unge voksne i deres kamp for en meningsfull jobb og et verdig liv.

Pøbelprosjektet AS har et renommé og omdømme som det står respekt av, vi er en del av FERD sin portefølje og en del av Kronprinsparets fond som 1 av 4 sosiale entreprenører.

Vi garanterer tett oppfølgning gjennom to år etter introduksjon. Vi ønsker å presentere muligheten til ordinære jobber på ordinære vilkår. Vi krever også at pøblene blir behandlet med respekt og at arbeidsgiver forholder seg til lover og regler når det gjelder arbeid.

Samarbeid med NAV kan i endel tilfeller gi muligheter for lønnstilskudd under arbeidstrening og/eller arbeidspraksis, der arbeidsgiveren kan love tilbud om fast jobb lengre fram. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle.