JobbPortalen.no

I arbeidslivet er det allment akseptert at arbeidsgiverne og de ansatte i mange tilfeller kan ha ulike interesser. Det vanligste eksempelet på dette er lønn: Mens de ansatte ønsker å tjene mest mulig på å jobbe ved virksomheten, ønsker også arbeidsgiver å tjene mest mulig på at de ansatte jobber ved virksomheten.

For og på en hensiktsmessig måte forhandle om og inngå bindende avtaler om hvordan de uenigheteter som måtte oppstå skal reguleres, har de to partene organisert seg i ulike arbeidslivsorganisasjoner. I Norge omtales disse organisasjonene gjerne som «partene i arbeidslivet». Organisasjoner fremmer medlemmene sine interesser, realiserer mål, produserer varer og tjenester, og administrerer og utøver myndighet.

Jobbportalen har samlet endel av de største organisasjonene for begge parter. Har vi glemt noe håper vi du gir oss et tips