JobbPortalen.no

Inkluderende arbeidsliv er et arbeidsliv for alle som kan og vil bidra.  Partene i arbeidslivet dvs. organisasjoner for både arbeidstakere og arbeidsgivere og regjeringen har inngått en avtale - IA avtalen - som skal bidra til å gjøre det norske arbeidslivet mer inkluderende.

Partnere (LO, NHO og øvrige) lanserte høsten 2011 et nettsted for opplæring av ledere og tillitsvalgte i inkluderende arbeidsliv. Nettstedet inneholder interaktive verktøy til hjelp i arbeidsmiljøarbeidet. Det åpner nye muligheter til å jobbe med temaet på en ny og annerledes måte.

inkluderende.no finner man en serie med korte og interaktive filmer som tar for seg dilemmaer fra arbeidslivet. Publikum blir stilt overfor valg, og valgene som tas underveis får konsekvenser for resten av handlingsforløpet i filmene. På denne måten får man et utgangspunkt for refleksjon og diskusjon om roller i bedriften, enten det er som medarbeider, leder, tillitsvalgt eller verneombud. Filmene kan også sees i grupper, hvor gruppene kan ta valgene sammen?