JobbPortalen.no

https://jobbportalen.no/files/7214/6894/9114/akan.jpgEt arbeidsliv i endring  De siste femti årene har det skjedd store endringer i samfunnet og i arbeidslivet. Endret næringsstruktur, teknologiutvikling og økt internasjonal virksomhet er noen av faktorene. Reiser, representasjon og andre jobbrelaterte drikkesituasjoner er blitt relevante for mange bedrifter og arbeidstakere. Spillproblematikk og medikamentavhengighet i arbeidslivet er nå inkludert i vår virksomhet som følge av økning i omfang og relevans.


Akan hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtererus og avhengighet. Dette har vi gjort siden 1963. Akan kompetansesenter bistår små og store arbeidsplasser
i alle bransjer i hele landet med å etablere:

  • Gode systemer for å hindre og tidlig gripe fatt i risikofylt bruk av rusmidler, medikamenter og spill.
  • Tiltak som innebærer at de som har behov tilbys hjelp så tidlig som mulig.

Vi mener at systematisk og langsiktig rusforebyggende arbeid bidrar til redusert sykefravær, færre risikosituasjoner og en bedriftskultur hvor flere føler seg inkludert og ivaretatt. Vi bistår alle bransjer, store og små virksomheter, private, offentlige og organisasjoner. Det stilles ingen krav til medlemskap, hverken i Akan kompetansesenter,
LO eller NHO. www.akan.no

Akan kompetansesenter| JobbPortalen.no
Akan kompetansesenter| JobbPortalen.no
Akan kompetansesenter| JobbPortalen.no
Akan kompetansesenter| JobbPortalen.no
Akan kompetansesenter| JobbPortalen.no
Akan kompetansesenter| JobbPortalen.no