JobbPortalen.no

Når du har funnet fram til oss har du sannsynligvis en drøm for fremtiden, et ønske om å bytte jobb eller kanskje også bransje? Vår ambisjon er å inspirere og motivere deg! Samtidig er det viktig for oss at du får en positiv opplevelse, og finner interessant informasjon lett tilgjengelig, både før- under og etter utdanning. 

Det å ha en jobb vi kjenner stolthet til, og engasjement for, gir oss en rolle som fagperson og kollega. Den gir oss en identitet, og tillater oss bruke vår kompetanse og tilegne oss kunnskap.

Rett personell med god kompetanse er attraktivt for enhver arbeidsgiver. Som arbeidstaker tiltrekkes vi av utfordringer, gode kolleger med bred kompetanse, aktivitet og samarbeid. Kanskje ser du etter muligheter til videreutvikling og utdanning. Langsiktige målsetninger, god kultur, attraktive bonusordninger osv.

Vi jobber med arbeidsgivere i inn- og utland som ønsker tiltrekke de beste kandidatene for nettopp sine stillinger og sin bedrift. Sammenlign gjerne arbeidsgivere gjennom deres egne historier. I en hærlig, globalisert verden er mennesker stadig tøffere og søker aktivt muligheter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker bidra til din suksess!

Vår egen drivkraft og motivasjon, bunner seg i en lidenskap for å hjelpe arbeidssøkere og arbeidsgivere i deres søk etter hverandre. Vi ønsker deg nyttig lesning, og håper høre fra deg om du har innspill, ønsker om informasjon du ikke finner eller nyttige tips som andre kan ha godt av!