SkanPers Kommunikation

JobbPortalen.no
ledige stillinger Lurøy kommune|JobbPortalen.no

Velkommen til Lurøy kommune og det beste av den vakre og vekslende Helgelandskulturen!
Øyer, skjærgård, holmer, storhav, høyfjell, veksling mellom naturkrefter og dørgende stillhet - alt dette
kan du oppleve en helt vanlig dag i Lurøy. Morgenrush og fulle tog får et uvirkelig preg her. 

Lurøy kommune ligger i Nordland fylke, vest for Mo i Rana, og har ca. 2 000 innbyggere. En del av kommunen ligger på fastlandet, men størsteparten av kommunen består av øyer. I dag er bosettingen hovedsakelig konsentrert til Lovund, Sleneset, Onøy/Lurøy, Kvarøy, Hestmona, Sørnesøy samt flere bygder i innlandet,
som Tonnes, Konsvik, Aldersundet og Stokkvågen.

Kommunesenteret, med sentraladministrasjon, oppvekstetat og helse- og omsorgsetat, ligger på Onøy, mens utbyggings- og næringsetaten holder til på Tonnes.

Lurøy kommune| JobbPortalen.no

Kommunen har en desentralisert struktur, som gjør det mulig å bo og leve
der du ønsker og med nærhet til tjenestetilbud. 
Lurøy kommune har barnehage og skoletilbud i alle 6 skolekretsene. Pleie- og omsorgstilbudet er også desentralisert, med flere omsorgssenter spredt rundt i kommunen.

Næringslivet i kommunen er i stor grad konsentrert rundt havbruk, fiske, jordbruk og servicenæringer, men har du en gründerspire i magen er det mange som kan hjelpe deg i gang. Lag- og foreningslivet er mangfoldig, og folks kulturelle egenaktivitet er stor. Lurøy har sangkor, idrettslag med flere særidretter, ungdomslag, teaterlag, skytterlag, turlag, husflidslag – for å nevne noe.

Vi har bruk for deg og din komptanse – sjekk ut våre ledige stillinger!
Besøk Lurøy kommune
ledige stillinger Lurøy kommune|JobbPortalen.no
Les mer om Lovlund