SkanPers Kommunikation

JobbPortalen.no
Frans Eriksen. Tana kommune

Frans Eriksen, Master i Stedsutvikling fra UiT og i samfunnsplanlegging og ledelse fra Høgskolen i Volda.
Jeg er oppvokst i ei lita bygd på Stjernøya ute i Altafjorden i Vest-Finnmark. Etter endt utdanning i 1994 flyttet jeg til Tana for å jobbe i en tre-årig prosjektstilling innenfor næringsutvikling. 3 år var mer enn nok til å slå rot, og jeg er godt etablert med hus og familie - uten planer om å flytte herfra. 

Med en arbeidsgiver som legger til rette for videreutvikling og utdanning, valgte jeg etter 10 år med næringsutvikling å ta masterutdanning innenfor samfunnsplanlegging og ledelse høsten 2005. I perioden 2006-2008 foresto jeg utarbeidelse av ny kommuneplanens samfunnsdel med handlingsprogram.

Etter tre år i en kombinert stilling som næringsrådgiver og økonomirådgiver ble jeg tilbudt stillingen som arealplanlegger, en utfordring jeg tok imot med glede. Min bakgrunn fra samfunnsplanlegging er overførbar og nyttig og arbeidsplassen preges av medbestemmelse, samarbeid på tvers av kompetanse, fleksibilitet i en mindre organisasjon og utvikling som menneske.

Vi - som andre - står ovenfor utfordringene sin å ha et planverk som kan bidra til bærekraftig utvikling av samfunnet samtidig som en klarer å ivareta flest mulig interesser både lokalt, regionalt og nasjonalt. Kommunens arealdel skal revideres og mange reguleringsplaner skal utarbeides som følge av et næringsliv i utvikling, positiv utvikling i sentrumsområdet og politiske ambisjoner for utvikling av kommunen. Med et styrket fagmiljø kan det også bli muligheter til å tilby planleggingstjenester til omkringliggende kommuner.

Tana kommune er en fleksibel arbeidsgiver, vi har stor påvirkningskraft, sterkt fagmiljø og tett oppfølgning av såvel kolleger som overordnede. Kommunen har egen utviklingsavdelingen med en god ledelse og som medarbeider blir vi godt tatt vare på, samtidig som det alltid gis muligheter til å utvikle seg videre.

Her er vi glad i naturen, vi ligger geografisk sentralt i Øst-Finnmark, fint plassert i en dal mellom fjord og vidde. Hele Øst-Finnmark og en god stykke inn i Finland er tilgjengelig med et par-tre timers kjøretur. Både geografi og klima bidrar til gode forhold til å dyrke friluftsliv. Laksefiske er attraktivt for mange, og kulturtilbudet bra.

Her blir du godt tatt imot, raskt en av oss - latteren preger samfunnet og vi tar vare på hverandre.

Velkommen til oss!

Besøk oss på: Tana.kommune.no eller kontakt oss på postmottak@tana.kommune.no

Les mer om Tana: -  Finn oss på Facebook:  -  Følg oss på Twitter:  -  Tana kommune i bilder »  -  Tana kommune i media

Tana Kommune