SkanPers Kommunikation

JobbPortalen.no
Lars Smeland- Tana komune

Lars Smeland, naturforvalter fra NLH Ås.
Har jobbet som planlegger i Tana kommune siden 1998. Jeg er født i Tana av foreldre fra Sørlandet,men flyttet herfra da jeg var 4 ½ år. Barndom tilbragte jeg på Sortland (Nordland) og ungdomstid i Alta (Finnmark).

Under utdannelsen tenkte jeg i retning av kommunal planlegging, og tilfeldigheter gjorde at Tana kommune hadde ledig stilling da jeg var ferdig. Jeg har trivdes så godt at det aldri har vært aktuellt å forlate kommunen.

Idag er vi inne i en sentraliseringsprosess, med relativt stor utbygging i og rundt kommunesenteret Tana bru. Vi arbeider med delplan for sentrumsområdet. Det er mange detaljreguleringer som skal utarbeides, og vi har også startet arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel. En spennende prosess, med mange utfordringer og positive muligheter.

Avdelingslederen vår er av landets beste, og arbeidsmiljøet i avdelingen er godt og stimulerende. Som arbeidstakere får vi utfordrende oppgaver, ansvar og stor frihet. Det beste ved Tana kommune som arbeidsgiver er at vi blir godt ivaretatt.

Midt i enorme naturområder er Tanaelva viden kjent som Europas beste lakseelv. Vi er en distriktskommune med alle utfordringer og muligheter det gir. Alle kjenner alle, og vi har felles fokus på et voksende, integrert og framgangsrikt lokalsamfunn med god kommunal service. Våre fritidsmuligheter gir høy livskvalitet!

Velkommen til oss!

Besøk oss på: Tana.kommune.no eller kontakt oss på postmottak@tana.kommune.no

Les mer om Tana: -  Finn oss på Facebook:  -  Følg oss på Twitter:  -  Tana kommune i bilder »  -  Tana kommune i media

Tana Kommune