JobbPortalen.no

Nettsiden nyinorge.no anbefales for deg som er nettopp det - ny i Norge.  Siden bidrar med opplysninger fra offentlige etater
som kan hjelpe deg i hverdagen. Rettigheter, plikter, tips og råd.

nyinorge.no er utarbeidet for arbeidsinnvandrere og familiegjenforente med norske borgere, men informasjonen er nyttig for flere. Kommuneansatte, arbeidsgivere med utenlandske ansatte og alle som har kontakt med innvandrere, vil finne relevant informasjon.

Ny i Norge er delt inn i følgende sju hovedemner:

  • Flytting til Norge
  • Arbeid
  • Barn og skole
  • Helse
  • Fritid
  • Transport og tjenester
  • Verdt å vite