SkanPers Kommunikation

JobbPortalen.no
Ulrika Gabriel

Ulrika Gabriel Er du der du ønsker å være i ditt liv nå?
Ulrika Gabriel Føler du at du har en balanse i livet som du gjør deg godt?
Ulrika Gabriel Kan du identifisere og gå finne de målene du ønsker å oppnå?
Ulrika Gabriel Føler du fornøyd med jobben din, som leder eller ansatt

Skulle svaret være nei, til ett eller flere spørsmål bør du vite at du sannsynligvis er nærmere dine mål og ønsker enn du tror.

1. Det første steget mot personlig utvikling er innsikten om at en endring må til.
2. Det andre steget er aksepten om at det er du selv som må sørge for at noe skjer.

Mitt navn er Ulrika Gabriel og jeg er en pedagog og adferdsterapeut med spesialisering innen arbeidspsykologi.

Det å få lov til å hjelpe andre se sitt potensiale, og hjelpe dem bruke nettopp sitt potensial for å oppnå sine målsetninger - det er en fantastisk jobb. 

Jeg har en tro på at vi alle kan utvikle oss, forandre oss og vokse gjennom våre ulike roller i livet. Jeg tror også at det er nødvendig å våge la utviklingen være en kontinuerlig prosess.

En viktig innsikt er dog at vi alle har ulike forutsettninger. Det er først når vi slutter sammenligne oss med andre, og vender blikket innover at vi kan jobbe med personlig utvikling i en positiv retning. Utgangspunktet for oss alle er at vi må se hvem vi er, og hvilke evner og muligheter vi besitter utviklingen kan starte.

Å ha mentalt og fysisk balanse i livet er viktig. Å streve mot perfeksjon er ingen bra idé. Det er bare en utopi som ikke gjør noen lykkelig. Fokuser på balanse, glede i hverdagen og en helhetlig livsstil. Det er en alltid pågående jobb der ansvaret ligger hos oss selv for å ha det så hyggelig som mulig underveis.

Jeg ser virkelig fram til samarbeidet med Jobbportalen. Jeg kommer til å bidra med inspirasjon og motivasjon med fokus på at du skal ha det så godt som mulig i arbeidslivet, uansett om du søker jobb, trives på din arbeidsplass eller er interessert i personlig- og faglig utvikling. Jeg kommer til å skrive bredt og fyldig om personlig utvikling og arbeidsliv med forhåpning om at alle finner noe som er interessant og utviklende. Ta gjerne kontakt med meg om du har tips og ideer til temaer du ønsker at jeg tar opp. Ulrika, 


Ulrika Gabriel

"Muligheten til å få lov å vekke en ny tanke hos et menneske, å få henne til å se nye muligheter og innse sin egen styrke - det er magisk!"

Her finner du meg!

Følg Ulrikas blogg her»