JobbPortalen.no

Navn: Rita Skjerpan 
Tittel: Hjelpepleier
Sted: Vestvågøy Sykehjem – post 1
Alder: 35 år
Utdannelse: Hjelpepleier

Kort fortalt: Rita-Lill er opprinnelig fra Vestvågøy og
var ferdig utdannet i 1994. Hun jobbet i hjemmebaserte tjenester de første årene. Deretter ble det noen år i ambulansen og en periode på Solhøgda sykehjem. De siste 6 årene har hun jobbet ved Vestvågøy sykehjem.

Vestvågøy kommune. Hjelpepleier Rita Skjerpen

Hva innebærer det å jobbe som hjelpepleier?
Som hjelpepleier kan man blant annet jobbe på somatisk/psykiatrisk sykehus, ved et alders- eller sykehjem, i barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. Eller som jeg har gjort tidligere, i hjemmebaserte tjenester eller kommunens helse og sosialtjenester forøvrig.

Å jobbe som hjelpepleier vil først og fremst innebære at man jobber sykepleie i forhold til ulike pasient- og klientgrupper. I dette inngår forebygging, behandling, observasjoner, habilitering og rehabilitering. Du skal utføre oppgaver som har sammenheng med pasienten sine daglige gjøremål, delta i miljøarbeid og ellers i det totale behandlings opplegget. Det innebærer også at man må kunne bry seg, vise omsorg og respekt, og ta hensyn til andre mennesker.

Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg?
Vi jobber jo i turnus, så en arbeidsdag kan egentlig være ganske så forskjellig fra en annen. Men jeg kan jo beskrive en vanlig dagvakt. Den starter med at oppgaver fordeles mellom de forskjellige som er på vakt. Noen går i stell, andre deler ut medisiner. Så får beboerne frokost.
Etterpå rapporteres eventuelle observasjoner til sykepleier. Er det tid og anledning leser vi aviser eller triller en tur ut med beboerne. Nå har aktivitør på vår avdeling, så når hun har noe på programmet hjelper vi henne med å organisere. Alt skal dessuten dokumenteres etter hver vakt. Lintøyrom og skyllerom skal være i orden, og det er en av mine oppgaver som hjelpepleier. Ellers er mye opp til oss selv og tiden vi har til rådighet. Det viktigste er å være der for de eldre. 


Hva mener du er spesielt interessant i jobben din?
Det må være at jeg får være sammen med eldre mennesker hver dag. Mennesker med masse livserfaring. Man får jo høre mange historier fra gammelt av. Og så føles det godt at man man hjelpe hvis de har smerter og plager. Nå er jeg instruktør for lærlingene innen helsefagarbeid. Har blitt kurset for det, og det synes jeg er veldig bra. Det krever en del ekstra av meg, men det gir meg mye faglig påfyll.
Siden jeg er med for tredje året i kommunens rekrutteringspatrulje så kommer jeg meg ut og møter ungdommene. Dette er et kjempetiltak fra kommunens side, og har gitt resultater i form av nyrekruttering. Det blir en del besøk rundt på skolene, men til gjengjeld får jeg endel ny input, og det å få jobbe tverrfaglig er utrolig lærerikt.

Hvilke utfordringer ser du i jobben din?
Det må være å hele tiden være bevisst på at jeg jobber med mennesker som har levd et langt liv og som fortjener respekt for det. Mange har smerter det kan være vanskelig å hanskes med. Så det er en utfordring å skulle være kreativ, for at de skal ha et godt liv - hver dag. Og det å få tiden til å strekke til - til alt man så gjerne ønsker å gjøre.

Hva vil du framheve som positivt ved Vestvågøy kommune - som arbeidsgiver?
Jeg jobber på en god og trygg arbeidsplass. Vestvågøy kommune har ordnede forhold, der mulighetene for videreutdannelse er gode. 

Som bosted og samfunn?
Her er vakker natur, og kommunen er verken for liten eller for stor. Den er såpass liten at det er lett å bli kjent her, og samtidig er det så stort at man ikke nødvendigvis kjenner alle man møter på butikken. Det er fantastiske turmuligheter, og trygt for unger å vokse opp. Vi har basseng, bowling, fotballbaner, sykkelbaner, turn og mange andre muligheter for aktiviteter.

Sykepleier Ulla Bratteli setter stor pris på at Vestvågøy kommune tilrettelegger for videreutdanning.