JobbPortalen.no

Arbeidsgiveren vil ha deg. Men vil du ha arbeidsgiveren?

- Jobbintervjuet er din mulighet til å stille spørsmål

Du har søkt drømmejobben, og er innkalt til intervju. Det handler ikke bare om rekruttererens spørsmål til deg, men også dine spørsmål til, og om din potensielt framtidige arbeidsgiver. 

Arbeidsgiveren vil ha deg. Men vil du ha arbeidsgiveren?

October 16, 2012 at 9:14 AM

Det å ha en jobb vi kjenner stolthet til og engasjement for, gir oss en rolle som fagperson og kollega. Den gir oss en identitet, og tillater oss bruke vår kompetanse og tilegne oss kunnskap. Like viktig som det er for arbeidsgivere å finne rett person på rett plass, er det for hver enkelt av oss å finne rett jobb og arbeidsplass. 

Strategiske veivalg, sterke verdier og en godt innarbeidet bedriftskultur tiltrekker seg de riktige menneskene som får bedriften til å vokse.

Jobbintervjuet er den beste anledningen til å finne ut om virksomhetens kultur passer deg. Bra stilling og lønn i all ære, vi ønsker ha det godt på jobb.

Hvordan opplever du den som intervjuer deg? 

Er han/hun godt forberedt? 

Møtes du med nysgjerrighet eller mistenksomhet? 

Er det spørsmål de stadig kommer tilbake til? 

Hvordan er stemningen på arbeidsplassen? 

Hvor lenge har dagens ansatte vært der? 

Hvorfor sluttet din fortreder? 

Sunne bedrifter skal - etter Jobbportalens mening - bygge bedriftskultur innenfra.

• En kultur som forener ledelse, styre og medarbeidere i arbeidet mot et felles mål, i en verden i konstant og rask endring.
• En kultur som skaper en attraktiv organisasjon som med mot, stolthet og styrke møter morgendagens utfordringer.
• En kultur som verdsetter sine medarbeideres kunnskap, ferdigheter og erfaringer blant sine aller sterkeste konkurransefordeler.

Det er ikke godt å jobbe i en virksomhet som representerer noe du ikke kan gå god for, hverken for deg eller arbeidsgiver. Gjør deg kjent med firma på forhånd, og forbered gode spørsmål i forkant av intervjuet. Det er naturlig å stille spørsmål som:

  • Hvilke kvaliteter har en fremgangsrik medarbeider i virksomheten?
  • Hvordan har virksomheten satt samfunnsansvar på agendaen?
  • Hvilke ord beskriver best deres bedriftskultur?
  • Hvordan håndteres konflikter internt?
  • Hva er virksomhetens regler for sosiale medier?
  • Hvordan belønnes gode prestasjoner?
  • Hvilke muligheter finnes det internt for karriere- og videreutvikling?
  • Hvilken lederstil har sjefen?

Til syvende og sist handler det også om å kjenne etter hva magefølelsen forteller deg. Vær observant, åpen, høflig og ærlig så vet du med deg selv om dette er arbeidsplassen for deg!

Jobbportalen.no, Tags: Jobbsøker Jobbintervju
Category: Jobb tips Jobbsøker Ny jobb til høsten?

Tanker?

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.