JobbPortalen.no

Fem tips til deg som skal ut i sommerjobb

Fem tips til deg som skal ut i sommerjobb

Mange unge tar snart fatt på årets jakt på en sommerjobb og det er som alltid mange om beinet. De aller fleste arbeidsgivere tar det like seriøst når de ansetter ferievikarer som fast ansatte, men dessverre er det enkelte arbeidsgivere som utnytter muligheten som ligger i å ansette unge arbeidere som ikke er oppmerksomme på regelverket og hvilke krav de som ansatt kan stille til arbeidsgiveren. 

Det er nemlig en rekke lover og regler som skal følges i norsk arbeidsliv og det er ikke slik at unge personer som søker sommerjobb er fritatt fra regelverket. Selv om det bare er snakk om en sesongbasert jobb gjennom sommeren, er det en rekke lover og regler som skal følges og du skal ikke være redd for å informere arbeidsgiver om at du vet hvilke regler som gjelder. 

Arbeidskontrakt 
Ethvert arbeidsforhold starter med en gyldig arbeidskontrakt og det har alle ansatte krav på. Det gjelder også de som jobber deltid eller bare gjennom sommeren. Mange unge føler de er så heldige når de får en sommerjobb at de verken tenker over eller tør å stille krav til sjefen om en kontrakt. 

For mange unge er sommerjobben det første møtet med arbeidslivet og mange er ikke oppmerksomme på at de har krav på en skriftlig arbeidsavtale og opplæring i jobben de skal utføre. Det er også arbeidsgivers ansvar at du ikke blir skadet under arbeidet som skal utføres. Om du føler deg presset til å ikke få en kontrakt, bør du takke nei til jobben og rapportere bedriften til arbeidstilsynet slik at ikke andre unge kommer i en vanskelig situasjon. 

Minstelønn i hotell- og restaurantbransjen
For mange vil det være hotell- og restaurantbransjen som blir første møte med arbeidslivet, fordi bransjen har et stort behov for både deltidsansatte og sommerhjelp. Dette er en flott bransje hvor du kan lære mye, men det er også en bransje som ikke alltid følger lover og regel, og i noen tilfeller utnytter sesongarbeidere og deltidsansatte. 

I tillegg til en arbeidskontrakt, er det viktig at du er oppmerksom på at i 2018 ble det innført en minstelønn i denne bransjen. For arbeidstakere over 20 år er minstelønna 157,18 kroner i timen, mens yngre arbeidstakere har egne satser. Du kan finne mer informasjon om dette på www.arbeidstilsynet.no/minstelønn

Fem ting du må å huske på om du skal ut i sommerjobb:

  1. Du har alltid krav på en skriftlig arbeidskontrakt, uansett jobb. I arbeidskontrakten skal det blant annet stå hva arbeidstiden er, lønn du skal motta og hvor lang oppsigelsestiden er

  2. Du har krav på å få vite når du skal møte opp og hvor lenge du skal jobbe hver dag/uke

  3. Du har krav på overtidsbetaling når du jobber overtid. Mer informasjon om dette finner du hos Arbeidstilsynet

  4. Du har krav på ordentlig opplæring i arbeidet du skal utføre. Dette handler både om hvordan jobben skal utføres og hvilke sikkerhetsbestemmelser som gjelder slik at du ikke blir skadet på jobb

  5. Du har krav på minst en pause om arbeidsdagen er på over fem og en halv time 

Om du ikke får arbeidskontrakt, men føler deg presset til å ta jobben fordi det er det eneste tilbudet du har fått, er det viktig at du vet at de samme reglene gjelder uansett så lenge du kan bevise at du har utført arbeidet, for eksempel via lønnsutbetalinger. 

Gjør deg kjent med dine rettigheter og plikter
Arbeidsmiljøloven er ikke bare til for å beskytte deg som arbeidstaker. Den er også til for å beskytte arbeidsgiver og klargjør en rekke plikter du som arbeidsgiver også må oppfylle. En arbeidstaker skal sammen med arbeidsgiver skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Det betyr blant annet at om du ser noe som ikke er riktig, er det din plikt å informere sjefen om det. 

JobbPortalen samarbeider med CV-malen.no Med over 200.000 registrerte brukere i Skandinavia hjelper de deg med tips, råd og konkrete maler slik at du kan skape en profesjonell CV og et personlig brev på få minutter.