JobbPortalen.no

Fortell din historie - bygg ditt varemerke!

- Ditt profesjonelle rykte går foran deg i alt du gjør.

Fortell din historie for å bli "oppdaget"
Vi mennesker har fortalt historier siden steinalderen. Lenge før TV, radio og sosiale medier underholdt mennesker hverandre gjennom å fortelle historier. Idag er historiene (Storytelling) en velbrukt metode innen næringslivet for å bygge og vedlikeholde sitt varemerke. ICA, Nike, IBM, Ford, Statoil og mange andre virksomheter vet at nettopp historiefortelling er en effektiv måte å nå og engasjere såvel medarbeidere som kunder og samarbeidspartnere.

Fortell din historie - bygg ditt varemerke!

December 04, 2012 at 12:11 PM

Din karriere baseres på historien om hva du har gjort. De myke verdier, hvordan andre oppfatter deg, hva andre sier om det når du ikke er tilstede - uansett bransje, den menneskelige faktoren er enorm. 

Så hva er din historie? Har du tenkt igjennom den, organisert den, øvd deg på å presentere og fortelle ditt personlige brand? Du er et varemerke! 

La meg gi deg noen eksempel... 

1. Gjør det personlig! 
Våg å inviter folk inn i ditt liv, og vær ærlig - uten å utlevere noe du ikke kan stå for. 

For egen del er jeg "født med sølvskje i munnen". Pappa, farfar, oldefar og mange titalls slektninger var og er gullsmeder. Jeg visste allerede som barn at jeg ville bli gullsmed som min far. Jeg fikk muligheter som ikke var mange forunt takket være en "lite oppfinnsom" slekt - men jeg jobbet også hardere enn mange andre fordi jeg hadde mye å leve opp til. Første kvinnelige gullsmed, og første på 4. generasjon... Jeg la listen høyt for hva jeg forventet av meg selv.

Jeg flyttet tidlig hjemmefra og startet i lære når mine venner begynte på gymnaset.  Jeg jobbet disiplinert og tok stort ansvar, var stolt over å være fornuftig. Planen var å reise, og være au pair etter endt utdannelse. Da mine barndomsvenner flyttet hjemmefra og startet på videreutdanning flyttet jeg hjem og klev inn i familiebedriftene fordi min pappa ble syk. Erfaringer som har gjort meg sterk, trygg og veldig takknemlig. 

2. Fokuser på det positive!
Jeg kunne fortalt om ensomme kvelder, lengsel etter mer ungdomstid, savn etter barndomsvenner, opplevelser fra læretiden som satt skrekk i en stakkars ungdom - panikken over alt ansvar som kom over natta da pappa ble syk... Men hva godt gjør det? Livet gir oss med- og motganger, hvordan vi velger takle dem definerer oss som mennesker. Jeg hadde ikke vært der jeg er idag uten de motganger som jeg har overvunnet. Det viktigste for mitt varemerke er summen av alt dette. Hvordan opplever andre at jeg bruker mine erfaringer i kombinasjon med utdannelse i mitt daglige arbeid. Mitt varemerke og profesjonelle rykte handler om det som blir sagt om meg når jeg ikke er tilstede. 

3. Påpek verdien for arbeidsgiver og/eller kunde!
Verdien av mine erfaringer er at hardt arbeid og disiplin har gitt meg en god arbeidsmoral. Jeg er hardt drillet av både min bestefar og mamma - service betyr alt! Jeg har alltid ønsket bidra til andres glede og suksess, og forsøker alltid levere mer enn forventet fordi jeg krever det beste av meg selv til enhver tid. 

Du er et varemerke! Gjør det meste ut av enhver anledning til å fortelle din historie.
Om det gjelder en jobbsøknad, ønsket om å bygge ditt varemerke i sosiale medier eller gjøre sjefen mer oppmerksom på deg og jobben du gjør gjelder det å benytte anledningen til å fortelle din historie. Din historie kan fortelles gjennom ikke verbal kommunikasjon også, måten du gestikulerer på, hva du gjør - og iblant hva du ikke gjør. Måten du forteller din historie på påvirker ditt personlige varemerke. Det skiller deg fra andre, det skaper interesse for deg og kan gjøre at karrieren blomstrer!

Rett ryggen, vær stolt og øv deg på å presentere din historie! Lykke til.

//EllenTags: Profesjonell framgang Jobbsøker Mitt profesjonelle rykte
Category: Ditt profesjonelle rykte DU- din største ressurs Ellens hjørne

Kommentar?

Posted by imohgeyax on
http://slkjfdf.net/ - Ulariha Enohem zmd.xdpo.jobbportalen.no.eez.nv http://slkjfdf.net/
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.