JobbPortalen.no

Pårørendeskole i Vestvågøy

- For familie og nære venner av personer med demens.

Lekneshagen med avdelingsleder Hilde Holand i spissen er initiativtaker til Pårørendeskole i Vestvågøy; et kurs for familie og nære venner av personer med demens. Dette i samarbeid med Borge helselag og Ambulant rehabiliteringsteam ved Nordlandssykehuset på Gravdal.

Pårørendeskole i Vestvågøy

September 10, 2012 at 11:31 AM

Hensikten er å gi pårørende informasjon og støtte som kan bidra til å redusere de pårørendes belastninger.

– Kurset er rettet mot pårørende av hjemmeboende med demens. Vestvågøy kommune har noe avlastning til dem, men ikke så mye og vi vet at en god del av dem har store utfordringer. Så store at det kanskje fører til begrensninger i deres hverdag, sier Holand. Sykdommen rammer ofte og den rammer ikke bare eldre.

– Vi vet det finnes en del som er så unge at pårørende ennå er i jobb. Den yngste vi har i institusjon er bare noe over 50 år og flere på sykehjemmet er aldersmessig i arbeidsfør alder, forteller hun. Forskning viser at jo yngre, jo verre rammer sykdommen. Holand sier den første av fem kurskvelder vil handle om nettopp dette; sykdomslære.

– Det er mange forskjellig typer demens, forteller Holand og forklarer at sykdommen slår ulikt til, men felles er at de som rammes sakte, men sikkert blir sykere og sykere.

Gjennom skolen vil de pårørende få påfyll til hverdagen.

– Rehabiliteringsteamet vil ha en samling om kommunikasjon med demenspasienter. Mens Marit Plener Gran vil ha to samlinger om de pårørendes opplevelser og mestringsstrategi. Rett og slett om det å være pårørende, sier hun.

Det siste samlingen vil rett og slett handle om hvilke tilbud og hvilken hjelp det er å få i Vestvågøy kommune, samt hvor og til hvem pårørende skal henvende seg.

Samlingene er bygd opp med en teoribolk og deretter gruppearbeid med en utdannet veileder til hver gruppe. Det er i alt 15 plasser på kurset og påmeldingene har begynt å komme.

Holand håper de med skolen også klarer å bryte ned det hun opplever er en tabubelagt sykdom.

– Det er ikke den «beste» sykdommen å få. Det er mye skam og holdninger om at det spesielt når de er blitt veldig syke, nesten bare er å gjemme dem og ikke vise dem ute. Jeg hører stadig folk som reagerer slik, forteller hun.

Hun vil ikke spekulere i om holdninger til demens er verre i Vestvågøy enn i andre kommuner, men hun registrerer at de fleste andre kommuner har en oppegående pårørendeforeninger.

En slik forening finnes ikke i Vestvågøy.

– En av tankene bak er å få etablert en forening. Det er viktig på samme måte som hjerte- og diabetesforeninger, sier hun.

Pårørendeskolen er i tråd med regjeringens anbefalinger i «Demensplan 2015 – Den gode dagen» og første samling i Vestvågøy er 15. februar.Tags: Kommune jobb Omdømme Helse Norge
Category: Inspirerende arbeidsgivere Kommune jobb Vestvågøy kommune

Tanker?

Posted by Paulina on
That's a sensible answer to a chalgenling question http://pkuxsoag.com [url=http://gxrscjix.com]gxrscjix[/url] [link=http://yhctjfxdmtu.com]yhctjfxdmtu[/link]
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.