JobbPortalen.no

Referanser i CV

Referanser i CV

Alle jobbsøkere har et felles første mål. Sørge for at CV'en man sender inn havner på toppen av bunken. For å oppnå dette er det en rekke ting du må huske på og referanser er en av de aller mest effektive. 

Å ha noen gode referanser kan kanskje hjelpe deg til å skaffe jobben du drømmer om, men da er det imidlertid helt avgjørende at disse brukes på den riktige måten og at du velger referanser som du vet vil kunne hjelpe deg til å styrke din posisjon som den kandidaten som er best egnet for jobben. Om arbeidsgiver spør deg om referanser, er det et godt tegn, og tyder på at du absolutt kan være en kandidat for jobben.

Vi har samlet noen tips og råd som kan være til nytte:
Hvem kan jeg sette opp som referanse? I utgangspunktet kan du sette opp hvem du selv måtte ønske, men det er likevel lurt å tenke over hva som vil lønne seg. Å sette opp eksempelvis venner og familie vil raskt kunne oppfattes som lite realistiske, siden disse står deg så nært. Tenk over hvem som vil kunne beskrive hvordan du er som en arbeidstaker og hvordan du opptrer på jobb.

Bruk gjerne nåværende eller tidligere kollegaer, ledere eller samarbeidspartnere. Om du er helt nyutdannet mangler du kanskje arbeidserfaring og dermed referanser. Da kan du kanskje sette opp en lærer, foreleser eller rådgiver som referanse? Husk at det viktigste er at en god referanse er en som kjenner deg, og som vil kunne fortelle en potensiell arbeidsgiver at de vil få en bra og dyktig kollega ved å ansette nettopp deg! Pass på at referansene er relativt ferske, slik at de godt husker hvordan det var å jobbe sammen med deg.

1. Husk å spørre referansen:
Det er viktig at du på forhånd avklarer med en potensiell referanse at han eller hun virkelig kan/vil stille som referanse for deg. Får de en telefon, må de være forberedt på å skulle snakke om og gi informasjon om deg. Om en slik henvendelse kommer helt uventet, vil det kunne sette deg i en litt ubehagelig situasjon.

Sørg også for at du har helt oppdatert kontaktinformasjon til din referanse, hvor denne jobber og gjerne også hvilken tilknytning vedkommende har eller hadde til deg. I tillegg kan det være lurt å få en oversikt over når referansen er lettest å få tak på, slik at en arbeidsgiver slipper å bruke masse tid på å ringe uten å komme i kontakt. Eventuelt kan du også legge ved en mailadresse, slik at det er flere måter å få kontakt på.

2. Gi en brief til referansen:
Informer gjerne den du bruker som referanse om hvilken jobb og type stilling du har søkt på, og hva det er ønskelig å vektlegge ved en eventuell henvendelse fra arbeidsgiver. Det vil gi referansen mulighet til å stille enda mer forberedt. Ikke minst vil det være nyttig for deg å vite på forhånd hva referansen vil si om deg, siden nettopp det er et spørsmål som ofte vil dukke opp under et jobbintervju.

3. Hvor mange referanser bør jeg oppgi:
Et godt råd kan være å bruke referanser som har et ulikt forhold til deg, og dermed vil kunne komme med ulike innspill og kanskje vektlegge ulike ting. Dette vil kunne gi viktig innsikt til den som kanskje skal ansette deg etter intervjurundene. Som oftest vil det holde med 3-5 referanser. Du trenger som regel ikke levere en liste over disse i CV eller søknad, skriv heller at disse kan oppgis på forespørsel.

JobbPortalen samarbeider med CV-malen.no Med over 200.000 registrerte brukere i Skandinavia hjelper de deg med tips, råd og konkrete maler slik at du kan skape en profesjonell CV og et personlig brev på få minutter.