SkanPers Kommunikation

JobbPortalen.no

Samfunnsroller og samfunnsutvikling

- Bedrifter spiller en viktig rolle.

Bedrifter spiller viktige samfunnsroller og påvirker samfunnsutviklingen der de opererer. Samfunnsansvar handler i hovedsak om å ta sosiale og miljømessige hensyn utover det som er lovpålagt. Mange bedrifter oppdager at det å være bevisst på samfunnsansvar kan gi en vinn-vinn-situasjon, som leder til fornøyde kunder og bidrar til positiv merkevarebygging.

Samfunnsroller og samfunnsutvikling

October 31, 2012 at 7:20 AM

Oppmerksomhet rundt samfunnsansvar i næringslivet, eller Corporate Social Responsibility (CSR), er sterkt økende, både i Norge og globalt. Stadig flere bedrifter ser samfunnsansvar som et strategisk ledelsesansvar og har kommet langt når det gjelder utvikling av interne retningslinjer, oppfølging og rapportering. Gjennom dette arbeidet kan bedriftene forene økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige ambisjoner. I takt med globaliseringen har bedriftene behov for internasjonale kjøreregler slik at de i størst mulig grad kan konkurrere på like vilkår. Mange organisasjoner arbeider med dette.

Stortingsmelding nr. 10 (2008-2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi er samfunnsansvar definert på følgende måte:

”Regjeringen legger til grunn en forståelse av samfunnsansvar som innebærer at bedrifter integrerer sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift og i forhold til sine interessenter. Samfunnsansvar innebærer hva bedriftene gjør på en frivillig basis utover å overholde eksisterende lover og regler i det landet man opererer.”

EU-kommisjonens definisjon av samfunnsansvar (i norsk oversettelse) er ”Et konsept der bedrifter integrerer sosiale og miljømessige hensyn i sin virksomhet og i sin interaksjon med sine interessenter på frivillig basis. Med det menes å være sosialt ansvarlig på en måte som ikke bare oppfyller juridiske forventninger, men også går utover det som forventes.”

Jobbportalen fant innlegget hos Altinn. Vi deler gjerne det som berører, inspirerer og engasjerer oss med våre følgere!Tags: Arbeidsgiver Omdømmebygging Samfunnsansvar
Category: DU- som leder Omdømmebygging Samfunnsansvar

Tanker?

Posted by ajozijime on
http://mewkid.net/order-amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg Amoxicillin bkr.fimu.jobbportalen.no.rlc.bl http://mewkid.net/order-amoxicillin/
Posted by ixewogoye on
http://mewkid.net/where-is-xena/ - Amoxicillin 500mg Amoxicillin 500 Mg quu.vqsu.jobbportalen.no.mti.fb http://mewkid.net/where-is-xena/
Posted by eqezoawegitab on
http://mewkid.net/where-is-xena/ - Buy Amoxicillin Buy Amoxil Online tdc.rysl.jobbportalen.no.zki.qo http://mewkid.net/where-is-xena/
Posted by ijevedo on
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin Without Prescription Amoxicillin No Prescription wkm.oljq.jobbportalen.no.plz.ys http://mewkid.net/who-is-xandra/
Posted by oqevisibu on
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Buy Amoxicillin 18 wyq.mmyj.jobbportalen.no.vvl.el http://mewkid.net/who-is-xandra/
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.