JobbPortalen.no

Tilretteleggingsgaranti

Tilretteleggingsgaranti

Å søke jobb er i seg selv en krevende prosess, som ofte kan føles både tungt og til dels meningsløst. Det krever mye av en og man må ofte være forberedt på mange avslag for man kommer i mål. Om man i tillegg har helseplager som gjør at arbeidsgiver får ekstra utgifter med å ansette en, blir det hele ennå mer krevende. da er det godt å vite at man har NAV i ryggen. de kan hjelpe arbeidsgiver å deg tilrettelegge arbeidsplassen, helt uten kostnad for arbeidsgiver. 

Med hjelp fra CV malen og med NAV i ryggen, ligger verden for dine føtter. Det hele starter selvsagt med en godt utformet CV og et søknadsbrev som skiller seg ut fra mengden, men når det er på plass, er det ingen grunn til at du ikke skal kunne søke alle jobber du er kvalifisert for. 

Alle som søker og får innvilget tilretteleggingsgaranti vil bli tildelt en egen saksbehandler som får ansvar for å sikre at du får dine behov dekket. Det er viktig at alle som søker om tilrettelegging er ærlige med seg selv, arbeidsgiver og saksbehandler, slik at man kan sikre de riktige tiltakene. 

Hva kan man søke om?
NAV har som målsetting at så mange som mulig skal være i arbeid, være det seg heltid eller deltid. Har du en funksjonsnedsettelse som hindrer deg fra å ta en jobb, er det NAVs oppgave å hjelpe deg med tilrettelegging av arbeidsplassen. Via hjelpemiddelsentralen er det utallige muligheter for tilrettelegging av arbeidsplasser. Det kan være seg spesielle skrivebord, kontorstol som er tilpasset din funksjonshemming, ramper som må installeres for å sikre tilgang til arbeidsplassen eller en mentor som kan hjelpe og støtte en gjennom arbeidsdagen. NAV kan også innvilge ulike støtter til arbeidsgiver direkte. I enkle ord, om du har behov for tilrettelegging på arbeidsplassen din, er NAV der for å hjelpe. 

NAVs forpliktelser
Hensikten med tilretteleggingsgaranti er å sikre mottakere raskere saksbehandling og samordnet bistand fra NAV og hjelpemiddelsentralen. Det er NAVs ansvar å sørge for tilrettelegging, hjelpemidler og oppfølging fram mot ansettelse, og etter at mottaker er kommet i jobb. Hvilke tiltak og servicer den enkelte mottaket har krav på avklares i felles møte mellom NAV, bruker, arbeidsgiver og hjelpemiddelsentralen. Når man har avklart behov og utformet en detaljert plan for hvilke tiltak som skal igangsettes, signeres avtalen av alle parter og NAV via saksbehandler tar på seg rollen som øverste leder for gjennomføringen. NAV forplikter seg overfor både mottaker og arbeidsgiver å følge opp alle tiltak, tilskudd og hjelpemidler innen avtalte tidspunkt. Tilretteleggingsgarantien skal være utformet i tråd med de ulike behov den enkelte mottaker har, og avtalen skal alltid knyttes opp mot en enkelt navngitt kontaktperson hos NAV.  

Søknad og varighet
Den hovedsakelige målgruppen for tilretteleggingsgarantien er unge arbeidstakere under 30 år, som har behov for støtt for å kunne komme ut i betalt arbeid. Om NAV finner det hensiktsmessig kan ordningen også brukes som tilbud til andre arbeidstakere eller arbeidssøkere.
Arbeidsgivere som ansetter personer innenfor målgruppen eller tilbyr dem arbeidsopplæring kan også søke om tilrettelegging. En garanti om tilrettelegging skal vare så lenge det er nødvendig og hensiktsmessig.

Tilretteleggingsgaranti i skolen
Hjelp til tilrettelegging er ikke begrenset til arbeidsplasser, også skoler og studenter kan søke om hjelp via ordningen. Da de fleste skoler i dag alt er tilrettelagt for studenter med funksjonsnedsettelser vil tilretteleggingsgaranti i stort grad være en løsning for studenter som trenger mentor eller støttekontakt med pedagogisk bakgrunn. Skolen kan også søke om ekstra støtte om der må utvikles eget undervisningsmateriell for studenten.

Hva sier brukerne?
Spørreundersøkelser blant mottakere og arbeidsgivere som har benyttet seg av tilretteleggingsgaranti via NAV forteller at det er en ordning hvor alle vinner. Brukerne opplever at ikke bare blir veien tilbake til arbeid lettere, men de føler seg som et fullverdig medlem av arbeidsstokken, de kan utføre jobben de er ansatt for å gjøre uten problemer og uten hjelp fra kollegaer. Arbeidsgiverne på sin side rapporterer at løsningen fungerer sømløst, de føler en stor trygghet i å ha en kontaktperson og en detaljert plan for gjennomføring. Klare avtaler mellom arbeidsgiver og NAV gjør det enklere å å få mennesker med nedsatt funksjonsevne ut i jobb da arbeidsgivere kan føle seg trygg på at NAV er med dem hele veien. 

JobbPortalen samarbeider med CV-malen.no Med over 200.000 registrerte brukere i Skandinavia hjelper de deg med tips, råd og konkrete maler slik at du kan skape en profesjonell CV og et personlig brev på få minutter.