JobbPortalen.no
Tana kommune

Eallin - Liv      Reaškkas - Latter      Ráhkesvuohta - Kjærlighet

Velkommen til Tana kommune hvor alle vakre, hjelpsomme og vennlige mennesker skaper et levende samfunn hvor latteren preger hverdagen i samspill med kjærlighet til fjorden, vidda, vår kultur og folket!

Sentral distriktskommune i Øst Finnmark, omkranset av noen av Norges mest ressursrike fjellvidder,med både karrig fjellvidde, gresskledte fjelldaler og ekstrem kystnatur. Et av Norges beste fiskeområder for røye og ørret - og det er ikke noe vi bare skryter av, det er noe alle forteller som har besøkt våre fjellvidder med fiskestang. Tanavassdraget er verdens viktigste elv for den den Nordatlantiske laksebestanden. Selvsagt er verdens største laks også tatt her.

Å leve og bo i Tana kommune I nordlyset og midnattsolens land, preget av nyskapning, rik på historik og med mangfoldig kultur inviterer vi til et felleskap med styrke og glede. Våre innbyggere byrpå seg selv, med genuin interesse, vilje og engasjement. 

Vi ønsker at arbeidsplassene i Tana kommune karakteriseres med høy kompetanse, likestilling, medbestemmelse, samarbeid, fleksibilitet, utvikling og frihet. Som ansatt har du mulighet å påvirke din arbeidssituasjon og virksomheten på din arbeidsplass. Kommunens struktur gjør at kommunikasjonen flyter lett i alle retninger.

Tana kommune i bilder »

 
 

Med engasjerte og kvalifiserte medarbeidere som tar felles ansvar for helheten, er Tana kommune en spennende kommune i vekst og utvikling. Både for kommunens framtid, og for hver enkelt av våre innbyggere er det viktig med nært samspill mellom kommunen, skoler, næringsliv, foreninger og organiasjoner. Vi har klare mål, og konkrete strategier som vi søker nå gjennom energi, drivkraft og konstruktive ideer fra hele organisasjonen.

Trygghet for våre medarbeidere er også en trygghet for kommunens innbyggere som søker kvalitet i det kommunale tilbudet. Støtte fra spesialistfunksjoner innen alle arbeidsfelt, kombinert med glede og erfaring hos dine kolleger gir deg trygghet i en variert arbeidsdag. Vi ønsker tilby et samfunn preget av demokrati, solidaritet og sterk framtidstro. Vi vil ha et voksende, integrert og framgangsrikt lokalsamfunn hvor god kommunal service, sammen med et godt utvalg handel og fritidsmuligheter gir høy livskvalitet.

En arbeidsgiver som legger til rette for videreutvikling og utdanning, var mer enn nok til å slå rot. Jeg er godt etablert med hus og familie - uten planer om å flytte herfra. Lars Smeland Les mer »

 

Vi er en distriktskommune med alle utfordringer og muligheter det gir. Alle kjenner alle, og vi har felles fokus på et voksende, integrert og framgangsrikt 
lokalsamfunn. Våre fritidsmuligheter gir høy livskvalitet! Frans Eriksen Les mer »

Tana Kommune