SkanPers Kommunikation

JobbPortalen.no

LinkedIn har en standard-invitasjon som heter ”I’d like to add you to my professional network”. Dropp den og skriv din egen.

LinkedIn Tips nr 12 – Skriv en personlig invitasjon

Det er nesten selvsagt at man bør invitere personlig, men allikevel ser jeg at minst 9 av 10 som inviterer meg som sin kontakt bruker standard-teksten fra LinkedIn. Jeg synes det er mye bedre å bruke ”Hei Per, ser at vi bidrar i samme diskusjon på Dataforeningens gruppe, jeg vil gjerne ha direkte kontakt og inviterer deg til mitt nettverk”, eller ”Hei Per, vi møttes på SuperTorsdag. Jeg inviterer deg til mitt nettverk her på LinkedIn”. Da har du to forslag, ett for dem du har møtt på nettet, og ett for dem du har møtt personlig.

Du bør fortrinnsvis skrive om disse så de passer ditt eget ordvalg, men bruk gjerne mine forslag som utgangspunkt. Hva du enn velger er det bedre enn den engelske standarden fra LinkedIn. Husk – nettverk er en personlig sak.

Og hvis du bruker LinkedIn for å få flere kontakter så du bygger et større nettverk og kan selge mer – ja, da vil en personlig henvendelse bygge nettverket og bedre salgsresultatet ditt mye raskere enn LI-standarden.

Edgar Valdmanis