JobbPortalen.no

Bygg nettverk på tvers mellom dine kontakter. Få dine kontakter til å bli hverandres kontakter.

LinkedIn Tips nr 13 – Bygg nettverk, Be a connector!

I LinkedIn tips nr7 oppfordret jeg til å invitere dine LI-kontakter til nettverkstreff. Det som er viktig er at du da opptrer som vertskap for den som kommer. Det har liten verdi å invitere en venn til å være med et sted der du blir stående og prate med dem du kjenner, og den som er invitert føler seg utenfor. Nordmenn generelt har mye å lære av amerikanere her.

En amerikaner vil automatisk si ”Edgar, you must meet Bob, he is a web-designer, and a good one too. Bob, this is my friend Edgar from Oslo”. De introduserer altså begge parter for hverandre, og legger til en liten tilleggsopplysning om begge parter. Det legger grunnlag for samtalen videre, såkalt small-talk som vi nordmenn heller ikke er så gode på. Men i sum legger dette grunnlaget for virkelig nettverksbygging.

Etter å ha introdusert de to for hverandre kan du velge å delta videre i samtalen, eller trekke deg ut og overlate de to til hverandre. LinkedIn blir mer et verktøy og du blir den gode nettverksbyggeren. Men hvis du ønsket å få et bedre salgsresultat? Fortvil ikke, det er nettopp det du får. De to som knyttes sammen og utvikler sine respektive nettverk glemmer ikke hvem som førte dem sammen. De vil huske deg, og du vil være øverst i minnet når det gjelder forretning.

Edgar Valdmanis