JobbPortalen.no

Mette S.Marklund, hodejeger og partner i Nørbech & Marklund forteller hva som er viktigst for en hodejeger, og din potensiellt framtidige arbeidsgiver.

Viktig for en hodejeger:

 • Jeg ser etter mennesker som har vist stabilitet og fremgang i sine arbeidsforhold. Gjerne mennesker som har trivdes vi tidligere stillinger de har hatt (Dette sier noe om tilpasning.)
 • Dokumentasjon på prestasjoner og resultat. Har du noe å være stolt av – sørg for å ha skriftlig dokumentasjon. Hva du har levert i forhold til budsjetter, i forhold til andre i teamet etc.
 • Grammatikk! En CV bør være grammatikalsk korrekt uten stavefeil.
 • Slurvefeil i CV – sier noe om hvem du er, og hvordan du løser dine oppgaver.
 • En god CV er mer interessant enn en velformulert søknad. CVèn bør i tillegg til formell kompetanse og yrkeserfaring inneholde informasjon som underbygger din interesse for stillingen du søker på. Arbeidsoppgaver og ansvarsområder de siste årene, underbyggende informasjon om utdannelse, relevante kurser, styreverv, interesser etc er interessant tilleggsinformasjon som er med på å danne et helhetsinntrykk. Bilde er et pluss!
 • Videosøknader er enda lite brukt i Norge, men det er helt klart interessant da det sier mye om kandidaten.
 • De fleste hodejegere sjekker Linkedin, FB m.m. for å finne bilde av deg hvis ikke du har bilde med i søknaden. Kandidatene må regne med at man kan bli googlet for å få tilleggsinformasjon.
 • CV’n må inneholde alle personalia. Fødselsår, e-postadresse og telefonnr bør alltid være med! Det er også interessant å få informasjon om sivilstand, barn (gjerne alder) etc. Dette i forhold til stillinger med mye helgearbeid, reising, kveldsarbeid etc.

Intervju/møte med potensiell arbeidsgiver:

 • Sørg for å være ren og kledd for anledningen.
 • Tung lukt av sigarettrøyk, snus eller tyggis under et intervju er virkelig ikke å anbefale.
 • Kom i tid.
 • Steng av telefonen helt!
 • Still forberedt og vær konsentrert.
 • Bringer du selv betingelser på bane i et intervju, bør du virkelig ha prestasjoner å vise til. Vær ærlig! Uærlighet blir som regel oppdaget i løpet av prosessen.

Flere gode råd fra Hodejeger Mette S.Marklund