JobbPortalen.no

CV er forkortelse for Curriculum Vitae og skal gi en kortfattet beskrivelse av hvem du er og hva du har gjort, dine kunnskaper, ferdigheter og arbeidserfaringer.

Din CV er et av de viktigste verktøyene i jobbsøkingen. En CV må ikke forveksles med selve søknaden, disse to skal utfylle hverandre og sendes arbeidsgiveren sammen. I CV'n skal du tydelig og oversiktelig vise til den arbeidspraksis og utdanning du har, samt spesifisert hva du har gjort, kan og har lært til nå.

CV'en gir arbeidsgiver en oversikt over erfaringene dine.

 CV bør være maks to sider
♦ Oversiktlig og lett å lese
 Omvendt kronologisk, det nyeste først
 Tilpass CVen til den jobben du søker

Det er lov å utdype de ulike punktene med noen linjer. Vær sikker på at arbeidsgiver forstår hva de ulike erfaringene innebærer for deg. Fortell om de viktigste prosjektene eller de mest relevante resultatene du har oppnådd i den enkelte jobb/utdannelse.

Hva bør en godt skrevet CV inneholde? 

Personlige data:
♦ Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato og eventuellt sivilstand.

Utdanning:
♦ Skriv din formelle utdanning. Begynn med siste fag og skriv deg tilbake til videregående.
♦ Gi detaljert informasjon dersom tidligere erfaring er relevant for stillingen du søker.
♦ Vurder hvor detaljert det er nødvendig å være, både når det gjelder faglig innhold og spesifisering av tidsrom.

Arbeidserfaring:
♦ Når, hvor og hva gjorde du.
Gi informasjon om stilling, arbeidsoppgaver og ansvarsområder du har hatt.
♦ Militærtjeneste og svangerskaps- eller omsorgspermisjon er vanlig å ha med for å vise kronologisk tidsorden

Annen erfaring:
♦ 
Tillitsverv eller arbeid i frivillige organisasjoner er god arbeidserfaring, og forteller arb.giveren om deg som person. 
♦ 
Andre ting som treneransvaeller aktiviteter du har brukt mye tid på kan også være viktig.

Språk:
♦ Språkkunnskaper er viktig kompetanse.
♦ Angi hvilke språk du kan og hvilket nivå du ligger på, både skriftlig og muntlig. Vær ærlig!

Datakunnskaper:
♦ Oppgi hvilke programmer du behersker.

Referanser:
 Referanser fra tidligere kolleger, kunder, arbeidsgivere.
♦ Husk å avklare med referansepersoner på forhånd!
♦ Du bør ha minst én tidligere sjef eller overordnet.
♦ Oppgi navn, tittel og telefonnummer til referansene.
♦ Det er fullt mulig å skrive at referanser oppgis på et senere tidspunkt dersom du ønsker det.

Du må gjerne ta med noen stikkord om hva du liker gjøre på fritiden, men hold det kort. Nøkkelkvalifikasjoner kan være bra å ta med, hold det kort og vær ærlig! Sørg for å være tilgjengelig på telefon etter at søknaden er sendt, og sjekk e-post. Dersom arbeidsgiveren ikke har gitt deg tilbakemelding innen 1-2 uker etter søkandsfrist er det ok å ta kontakt.

Det finnes mange eksempler på hvordan en CV skal se ut - vi anbefaler at du tar en titt på EU standarden som skal gjøre det lettere for arbeidsgivere å sammenligne søknader fra kandidater.

Video CV har kommet for å bli, om du vil og våger kan dette gjøre din søknad mer spennende.
Les mer om hvordan du kan bruke Video CV