JobbPortalen.no

Europass CV er et dokument som presenterer din kompetanse på en måte som lett kan forstås i alle europeiske land.

Europass CV-en er kjernen i Europass-mappen

CV-en følger en ganske detaljert modell, der faglig, språklig, personlig og sosial kompetanse blir beskrevet, men det er opp til deg å velge hvilke felt du ønsker å fylle ut. Modellen finnes på de fleste europeiske språk, slik at det er mulig å lage en Europass CV på det språket du måtte ønske. Europass CV-en er kjernen i Europass-mappen, men du bør også supplere mappen med ett eller flere av de andre Europass-dokumentene, for eksempel Europass Mobilitet, Europass Fagbeskrivelse, Europass Språkpass og Europass Vitnemålstillegg.

Alle kan fylle ut en Europass CV og bruke denne etter eget ønske. Du kan bruke Europass CV-en til å søke jobber i andre europeiske land, men den kan med fordel også når du søker jobb i Norge.

Målsetningen med Europass-CV er å:

♦ Hjelpe jobbsøkere å formidle sine ferdigheter og kvalifikasjoner på en effektiv måte!
♦ Hjelpe arbeidsgivere å forstå arbeidstakernes ferdigheter og kvalifikasjoner
 Hjelpe opplærings- og utdanningsmyndigheter med å definere og formidle innholdet i fagplanene

Her kan du lage din egen Europass CV