JobbPortalen.no

Det er mange ulike varianter og tradisjoner for hvordan en CV eller et resumé skal være.

Et resumé (CV) er det dokument vi skriver når vi ønsker presentere vår bakgrunn og kompetanse. Et resumé kan brukes i mange sammenhenger, men det er oftest brukt i forbindelse med jobbsøkning, eller for å sikkerstille en rekruttering.

Du har et valg, ditt CV/resumé kan blir en oppramsing av utdannelse og jobberfaring, men det kan også identifisere ditt unike jeg. Et gjennomtenkt resumé, fokusert mot den jobben du søker idag skal fortelle din historie - og skal samtidig vektlegge essensen av din kompetansen for jobben.

Ditt resumé representerer det førsteinntrykk arbeidsgiveren får av deg. Sørg for at det er den beste refleksjon av dine mål, styrker og prestasjoner.


I tillegg til å føre opp arbeidserfaring skal du si noe om hva slags ferdigheter du har tilegnet deg gjennom arbeidet du har utført. Dette kan føres opp som «Acquired skills» under de ulike stillingene.

I England er det ikke vanlig med skryt, dette er spesielt viktig når du beskriver språkkunnskapene dine. I USA er det mer vanlig å fremheve positive egenskaper, både språklig og det du har oppnådd i tidligere jobber. I tillegg bør aktiviteter og interesser nevnes i en sammenheng, ikke bare en kort oppramsing.

EU har utarbeidet en mal for CV-er, Europass-CV, som skal gjøre det lettere for jobbsøkere å beskrive sin kompetanse, og for arbeidsgivere å sammenlikne CV-er fra ulike kandidater.