JobbPortalen.no

12 tips før, under og etter jobbintervjuet 

Når du har fått innkalling til et jobbintervju får du endelig muligheten til å vise arbeidsgiver hvem du er, samtidig som de får satt et ansikt til din CV og personlige brev, men hvordan skal du sikre at du gjør et godt inntrykk på personen som i fremtiden kan bli din sjef eller kollega? 

Lær bedriften å kjenne 

Start med et besøk på bedriftens hjemmeside og sosiale medier. Der vil du kunne finne viktig informasjon om bedriften, ledelsen og deres målsettinger.

Sjekk også nyheter ved å google bedriften og klikke på fanen “News” Alle disse kildene vil la deg sette dine egne erfaringer og stryker opp mot bedriften samtidig som du viser at du har gjort et godt stykke grunnarbeid. 

Les stillingsannonsen en siste gang

Sjekk stillingsannonsen en siste gang før intervjuet slik at du er oppdatert på hva bedriften faktisk søker. Ved å huske dette kan du igjen presentere dine styrker på en flott måte og vise den som intervjuer deg at du har forberedt deg godt til intervjuet. 

Se over CV og personlig brev

Om du har spisset din CV og personlige brev til stillingen du har jobbintervju for, er det viktig at du sjekker dette en siste gang slik at du ikke risikerer å bli overrasket over spørsmål som går direkte på din CV, eller personlige brev. 

Rydd opp på sosiale media

De aller fleste arbeidsgivere vil sjekke sosiale medier før de ansetter noen i dag, så ta en titt på dine egne kontoer og fjern poster og kommentarer som kan sette deg i et dårlig lys, eller medføre unødvendige spørsmål som kan være vanskelig å svare på. 

Øv på å presentere deg selv kort og konsist 

Mange jobbintervju vil inneholde spørsmål som “Fortell med litt om deg selv” og "Hva er dine styrker og svakheter?" Det er viktig at du øver på svarene dine og holder deg til det profesjonelle. Ingen arbeidsgiver vil vite om du er en god ektefelle eller venn. 

Forbered egne spørsmål 

Mange tenker at et jobbintervju er bare for at bedriften skal bli kjent med deg som jobbsøker, men det er også din mulighet for å bli kjent med bedriften og hva du kan forvente av jobben.

Det er ikke slik at du må takke ja til alle jobber du får tilbud om og det er like viktig for deg å finne riktig arbeidsgiver som det er for bedriften å finne rett ansatt. 

Kontakt referansene dine på forhånd

Om du har blitt bedt om å ta med deg en liste med referanser til jobbintervjuet, bør du allerede før intervjuet kontakte dem og informere dem kort om stillingen du har søkt på. Det gjør at de kan forberede seg og presentere sine meninger om deg på en bedre måte. 

Kom tidsnok

Om du kommer for sent til intervjuet har du allerede skutt deg selv i foten. Arbeidsgiver vil se det som meget useriøst, og selv med en veldig god unnskyldning vil du raskt bli strøket fra listen over kandidater. 

Smil og vær glad

Glade mennesker har en positiv effekt på andre mennesker, så sørg for at du kommer inn døren med godt humør og et smil om munnen. Tenk på at du skal smile og være glad gjennom hele intervjuet. Da vil du utstråle selvsikkerhet og gi inntrykk av at du er en person som de vil ønske å ha i bedriften. 

Lytt godt og still gjerne spørsmål

Alle er nervøse når de blir innkalt til intervju, men forsøk å hold deg rolig og lytt nøye til hva de har å fortelle deg. Still gjerne spørsmål underveis som viser at du får med deg det de sier og finner det interessant. 

Ta kontroll og forklar hvorfor nettopp du og din erfaring passer stillingen

Dette er et veldig viktig punkt. Samtidig som en arbeidsgiver vil være positiv til glade, smilende personer, søker de noen som har kompetanse og evne til å tenke selv.

En god arbeidstaker er en person som kan ta initiativ, forstår hva jobben går ut på og sørger for at den blir gjennomført. Kort fortalt er drømmen til en arbeidsgiver å ha ansatte som er selvgående, slik at de selv kan fokusere på andre deler av bedriften.  

Ta kontakt etter intervjuet 

Du har sikkert hørt uttrykket “skal du ha noe gjort, må du gjøre det selv”. Du kan ikke sitte og vente på at muligheter skal komme og banke på døren din, og det gjelder også når du jakter ny jobb.

La det gå noen dager etter intervjuet og ta kontakt med personen som intervjuet deg. Du skal ikke mase, bare takke for intervjuet og gjøre det klart at du er villig til å komme på runde nummer to om du ønsker det. Du kan også gjøre det klart at om det er noen mer de lurer på er det bare å ta kontakt. 

Dette viser at du er oppriktig interessert i jobben og at du kan opptre profesjonelt.