JobbPortalen.no

”Firefelts motorvei"

- Internettbasert rådgivning og terapi.

Tag CloudArchive

Internettbasert rådgivning og terapi (IRT) er i fremmarsj, både innenfor det offentlige og i privat regi. Det går nærmest ikke en dag uten at jeg kan lese om et nytt tilbud som ønsker å hjelpe den annen der den annen er – på nettet. Det er en gledelig utvikling fordi ventelistene til psykologer, psykiatere, og andre hjelpeinstanser er lange. Og, fordi, i en kø biter problemene seg fast og livskvaliteten får dårligere og dårligere betingelser.

”Firefelts motorvei"

April 15, 2014 at 10:27 AM

Rådgivning og terapi på nettet er et tilbud for personer med lette til moderate mentale utfordringer, og spesielt innenfor stressrelaterte lidelser og skambelagte temaer viser forskning og erfaring lovende resultater. IRT vil aldri erstatte tradisjonelle ansikt til ansikt samtaler. Det å møte sin psykolog på nettet er et supplement, eller et alternativ for dem somforetrekker å motta hjelpen via computeren hjemme i sin egen stue.

Men, det er noe som bekymrer meg, og det er mangelen på ”kjøreregler”. Internettet er som en firefelts motorvei uten fartsreguleringer og skilter. Bilister uten førekort farer avsted og ingen ser snurten av utrykningspolitiet. Hva mener jeg med det? Jo, brukere av IRT har rett og krav på å møte sin onlinebehandler over en sikker og fortrolig forbindelse. Allkommunikasjon skal være kryptert og lagres på sikre servere. Hvis noen foretrekker å møte sin behandler via videokonferanse så er det viktig å vite at Skype ikke er en plattform for fortrolige samtaler.

Brukeren skulle gjerne møte en behandler som har ”sitt førekort” i orden, har erfaring med trafikken på motorveien, og kjører ordentlig selv selvom utrykningspoliti ikke er i nærheten.

Den gang jeg etablerte min onlineklinikk www.psykologonline.net savnet jeg nordisk litteratur, retningslinjer og formelle lovkrav vedrørende IRT. Den boken jeg manglet har jeg nu selv skrevet. 18. februar 2014 utkommer den; ’Fra Offline til Online; Internettbasert rådgivning og terapi’ på www.fagbokforlaget.no Boken henvender seg til helsepersonell som er på nettet, eller ønsker å etablere en onlineklinikk, og til eventuelle brukere av nettbasert helsehjelp. Boken søker å gi brukere relevant informasjon om hva IRT er for noe, og hvordan de kan skille klinten fra hveten. Boken søker også å fungere som en inspirasjon og veiviser for helsepersonell som har en onlineklinikk, eller vil etablere sin onlineklinikk.

Psykologspesialist og forfatter Svein Øverland har skrevet fororden til boken. Han er en av de fremste på område innenfor digital helse i Norge. I arbeidet med å fremme IRT i Norden er det derfor en fornøyelse å samarbeide med Svein. Jeg vet han setter klienten i sentrum.

Hvis du er en av dem som ønsker å møte din psykolog på nettet så sjekk først om du møter ham eller henne over en sikker og fortrolig forbindelse. Les nøye den informasjon som ligger på nettstedet, så du vet hvem du møter, hvilke betingelser som gjelder og hvordan du på best mulig måte kan hjelpes gjennom dine utfordringer.

De beste hilsner fra KitTags: Arbeidspsykologi Karrierepsykologen
Category: Gjestebloggere Karrierepsykologen

Tanker?

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.