JobbPortalen.no

Spørsmålene DU bør stille under jobbintervjuet

Tag CloudArchive

Spørsmålene du bør stille under jobbintervju
10 Spørsmålene DU bør stille under jobbintervjuet
 
CV og jobbsøknad som du har sent arbeidsgiver har, om du har skrevet dem riktig, gitt dem et inntrykke av hvem du er og hvordan du er som person. Det sagt er det under intervjuet at du skal fylle på det du skrev i CV og jobbsøknad. Hvordan gjør du best det?
 
Ved å stille spørsmål og vise at ditt engasjement for jobben er like stort som det du skrev i jobbsøknaden. 

Her er en oversikt over spørsmål det kan være lurt å forberede før du stiller opp på
jobbintervjuet:

1. Ofte vil intervjuer stille deg spørsmålet «hvorfor passer du i denne bedriften». Snu gjerne om på dette spørsmålet og si «hvorfor mener dere at jeg passer her». Du har jo blitt innkalt til intervjuet, kanskje i konkurranse med veldig mange andre sterke kandidater, så arbeidsgiver har gjort seg en formening om hvorfor de har valgt ut akkurat deg.
 
2. Spør hva bedriften ser etter og hvordan de vil karakterisere den perfekte kandidaten. Svaret du får vil kunne gi deg en pekepinn på hva intervjueren vektlegger, og dermed kunne bidra til å hjelpe deg gjennom resten av intervjuet og ha fokus på det som er viktig.
 
3. Kanskje er tilbakemeldinger, anerkjennelse eller skryt av jobben du gjør viktig for deg. Spør gjerne da hvilken type anerkjennelse intervjuer i løpet av den siste tiden har gitt til en av de ansatte i bedriften. På den måten vil du kunne få et innblikk i bedriftskulturen, og se om denne samsvarer med dine ønsker og verdier. Still også gjerne spørsmål ved hvilke målsettinger som engasjerer dagens medarbeidere.
 
4. Vær konkret i spørsmålene du stiller rettet mot bedriften og stillingen som du har søkt på. Gi gjerne eksempler på daglige utfordringer som kan oppstå på en arbeidsplass, og spør intervjueren hvordan han eller hun ville ha løst en tilsvarende situasjon på best mulig måte. Spør gjerne også hvor mottakelig ledelsen er i forhold til synspunkter, tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk fra medarbeidere i bedriften.
 
5. Still godt forberedt. Det innebærer mer enn å gjøre et kjapt søk på google. Vis at du har kjennskap til bedriftens historie, og still spørsmål til konkrete veivalg de har gjort. Kom gjerne med konkrete forslag til forbedringer av det organisasjonen gjør i dag.
 
6. Still spørsmål som engasjerer, og spør gjerne intervjuer hva de selv liker best ved sin jobb og bedriften de arbeider for. Hva er intervjuerens opplevelse av virksomheten gjennom årene de selv har vært ansatt i bedriften?
 
7. Spør hvilke tanker de har om bedriftens fremtid, som for eksempel: «Jeg ser at dere har økt omsetningen gjennom de siste tre årene. Hvor tror du fremtidens driftsmessige fordeler vil ligge?».
 
Hvordan er bedriftens strategi, og på hvilken måte blir denne videreformidlet til medarbeiderne?
 
8. Spør om hvordan en typisk arbeidsdag kan se ut i bedriften. Det kan gi deg et større innblikk i både arbeidet og jobbhverdagen.
 
9. Still spørsmål ved bedriftens svakheter og styrker. Hvorfor bør du velge denne bedriften kontra konkurrentens, og hva gjør at medarbeiderne trives og velger å bli værende i virksomheten.
 
Hvordan er miljøet i bedriften; er det formelt eller mer avslappet?
 
10. Dersom du er innkalt til den første intervjurunden, kan det være lurt å spørre om hva som skjer videre i rekrutteringsprosessen. Om bedriften sitter igjen med to kandidater som har tilsvarende kompetanse og erfaring, hva vil da være utslagsgivende for at de velger den ene fremfor den andre?
 
Et slikt spørsmål kan kanskje oppleves vanskelig å stille, men da vil du iallfall få en heilt klart pekepinn på hvordan det ligger an.

JobbPortalen samarbeider med CV-malen.no Med over 200.000 registrerte brukere i Skandinavia hjelper de deg med tips, råd og konkrete maler slik at du kan skape en profesjonell CV og et personlig brev på få minutter.