JobbPortalen.no

Hva er det arbeidsgiver vil ha?

Tag CloudArchive

Hva er det Arbeidsgiver vil ha? CV-Malen

Som jobbsøker i et moderne samfunn holder det ikke lengre bare med en flott, profesjonell CV og et søknadsbrev som skiller deg fra mengden. Viktige faktorer, helt klart, men de hjelper deg bare inn døren. Under jobbintervjuet må du stå på egne bein og overbevise arbeidsgiver at det er nettopp deg, de skal ansatte. 

Du må du nå vise at du forstår hva arbeidsgiveren søker etter og bevise at du er den rette personen til å løse deres utfordringer. Dersom du kan vise at du skjønner hva stillingen handler om og at du ikke bare kan bidra men har et brennende ønske om jobben, er du et langt steg nærmere drømmejobben.

Det er ikke lett å skulle vite hva som skal til for at du skal lykkes i jakten på ny jobb, men følger du disse seks tipsene, kan vi love at du kommer langt på vei.

Forstå arbeidsgiveren
For en arbeidsgiver er det alltid en viss risiko å skulle ansette nye mennesker i bedriften. En feilansettelse kan koste enorme summer, mens riktig person i riktig jobb kan gi bedriften en rekke gevinster, både rent økonomisk og hva gjelder renommé. Med dette i bakhodet er det langt enklere å skjønne hvorfor mange arbeidsgivere bruker lang tid på å finne rett person og gjerne intervjuer dem opptil flere ganger før de bestemmer seg.

Enhver arbeidsgiver vil stille seg selv tre fundamentale spørsmål om enhver
arbeidssøker:

  1. Kommer søkeren til å levere om han/henne får jobben?
  2. Kommer søkeren til å bli værende i jobben, eller vil de hele tiden søke noe nytt?
  3. Passer søkeren i det eksisterende arbeidsmiljøet?

Når du søker en stilling bør du ha disse tre spørsmålene i bakhodet og ved enhver anledning som byr seg i løpet av intervjuet, bør du betrygge arbeidsgiver etter beste evne. Om arbeidsgiver føler at du sjekker “Ja-boksen” på alle tre spørsmål, er du et langt steg nærmere stillingen.

Vis selvinnsikt
Som jobbsøker må du “selge” deg selv til den arbeidsgiveren, eller den som intervjuer deg. Med dette mener vi ikke at du skal opptre som en overivrig bruktbilselger som bare poengterer alt det positive og overser det negative. Heller tvert imot. Du må være ærlig med både deg selv og arbeidsgiver om dine svake sider. En arbeidsgiver vet at de neppe finner en person som er helt perfekt på alle områder og leter derfor først og fremst etter personer som sjekker flere bokser og viser selvinnsikt nok til innrømme at de ikke vil kunne sjekke alle uten en viss opplæring.

Viktige personlige faktorer å få frem under intervjuet er:

  1. Kunnskap og erfaring som vil hjelpe deg gjøre en god jobb
  2. Hva motiverer deg i en arbeidssituasjon?
  3. Hvordan vil andre mennesker beskrive deg?
  4. På hvilke områder kunne du blitt bedre?
  5. På hvilke områder er du virkelig dyktig?

Kjenn stillingen du søker
En feil mange jobbsøkere gjør, er at de ikke kjenner stillingen de søker godt nok. Selv om stillingstittel kan være selvbeskrivende, betyr det ikke at alle bedrifter gjør ting på samme måte. Å forstå stillingen du søker på er helt grunnleggende for å kunne forberede seg til intervjuet og kommunisere målrettet og kunne tolke arbeidsgiverens spørsmål på riktig måte.

Før intervjuet bør du besøke bedriftens nettside, se på deres sosiale medier og sjekk om de har vært i nyhetene det siste året. Om mulig kan du også forhøre deg med personer som jobber, eller har jobbet, i bedriften tidligere. Vanligvis vil det i en stillingsannonse også være oppført en kontaktperson som kan svare på spørsmål før man søker stillingen. Forbered noen gode spørsmål før du ringer. Kort sagt så ønsker du å skaffe deg god informasjon om jobben du søker på, før du søker.

JobbPortalen samarbeider med CV-malen.no Med over 200.000 registrerte brukere i Skandinavia hjelper de deg med tips, råd og konkrete maler slik at du kan skape en profesjonell CV og et personlig brev på få minutter.