JobbPortalen.no

Mobbing på arbeidsplassen

Tag CloudArchive

Mobbing på arbeidsplassen

Mobbing på arbeidsplassen

Mobbing er et stort problem i Norge og det er ikke mange som kommer seg gjennom skolegangen uten å oppleve problemet på kroppen. For mange er mobbing et stort problem og drømmer om dagen man er ferdig med skole og endelig kan tre inn i arbeidslivet, men hva gjør man om mobbing forfølger en også i arbeidslivet? 

Mobbing og trakassering på arbeidsplassen er et reelt problem som får lite oppmerksomhet i Norge. Vi forbinder mobbing med skolegang og tenker lite over at det også forekommer på norske arbeidsplasser hver dag. Heldigvis har vi en sterk arbeidsmiljølov, som også tar hensyn til dette problemet. 

Hva menes med mobbing på arbeidsplassen?

Mobbing kan forekomme i mange ulike former og enhver arbeidstaker kan oppleve ulike hendelser som mobbing. Mobbing på jobben kan for eksempel være at en arbeidstaker blir fryst ut av kolleger ved at de under lunsjen flytter seg fra bordet hvor arbeidstakeren sitter, eller bevisst ikke setter seg ved samme bord. Mobbing er også når arbeidstaker utsettes for baksnakking eller krenkende uttalelser fra kolleger eller arbeidsgiver selv. Andre tilfeller kan være at arbeidsgiver ikke inviterer en med på sosiale arrangementer som julebord, eller unngår å informere om møter der alle andre er velkommen.

Trakassering på arbeidsplassen
I lovens øyne går mobbing over til trakassering når det foreligger bevis på mobbing og uheldig oppførsel over lengre tid. Enkelttilfeller av mobbing kan dermed ikke anses som trakassering. Det største problemet med mobbing og trakassering på jobb, er at partene ofte oppfatter det hele totalt ulikt. Vi mennesker er forskjellige og opplever derfor situasjoner på ulike måter. Noen vil oppleve en slengbemerkning som sarkastisk eller vittig, mens andre kan oppleve den som svært sårende. Det er ikke enkelt for noen av partene og det kan være veldig vanskelig å skulle komme til enighet om hvordan det hele skal løses. Da er det viktig at du er oppmerksom på at arbeidsmiljøloven er der for å hjelpe begge parter.

For at man skal kunne søke erstatning, må tre grunnleggende vilkår være oppfylt Arbeidstakere som blir utsatt for mobbing eller trakassering kan fremme erstatningskrav mot arbeidsgiver. Loven skiller mellom erstatning for økonomisk tap, fremtidig tap, og erstatning for ikke-økonomisk tap, kalt oppreisning.

1: Ansvarsgrunnlag
Det må bevises at arbeidsgiver ikke har oppført seg forsvarlig med tanke på å skape et godt og trygt arbeidsmiljø. Ifølge arbeidsmiljøloven er arbeidsgiver forpliktet til å sørge for et forsvarlig og trygt arbeidsmiljø for alle på arbeidsplassen.

2: Økonomisk tap
Arbeidstaker må ha lidt et økonomisk tap for å ha rett til å kreve erstatning fra sin arbeidsgiver. Eksempler på økonomisk tap kan være tapt arbeidsfortjeneste, utgifter til lege eller psykologbehandling. Om arbeidstakeren er sikret 100 % sykepengedekning gjennom

folketrygden og/eller arbeidsavtale med bedriften, vil det ikke være mulig å søke erstatning for
tapt arbeidsfortjeneste. Det kan derimot være grunnlag for å søke erstatning for fremtidige tap.

3: Årsakssammenheng
Som arbeidstaker må du også kunne bevise at det er en sammenheng mellom arbeidsgivers
ansvar og ditt økonomiske tap. Du må med andre ord kunne bevise at det er mobbing eller
trakassering på jobb som er den direkte årsaken til ditt økonomiske tap.

Erstatning - Tort og svie
Du kan også søke om oppreisning for den mobbingen og trakassering du mener du har blitt utsatt for. Også kjent som ”tort og svie-erstatning”, har dette ingenting med økonomisk tap å gjøre. Loven tar for seg oppreisning gjennom skadeserstatningsloven, men det er viktig at du er oppmerksom på at det skal mye til for å nå frem med et krav om oppreisning. Du må blant annet kunne bevise at den du søker oppreisning fra har handlet med viten, vilje eller uaktsomt.

Kontakt Arbeidstilsynet
Mobbing og trakassering er begge brudd på bestemmelser som omfattes av arbeidsmiljøloven. Føler du at arbeidsgiver eller kolleger ikke forholder seg til lovverket, bør Arbeidstilsynet være ditt første stoppested.

JobbPortalen samarbeider med CV-malen.no Med over 200.000 registrerte brukere i Skandinavia hjelper de deg med tips, råd og konkrete maler slik at du kan skape en profesjonell CV og et personlig brev på få minutter.