JobbPortalen.no

15 tips før jobbintervjuet

- Spørsmål du ofte får.

Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

En av de viktigste forberedelsene du kan gjøre til jobbintervjuet er å øve på svarene til noen av de mest vanlige spørsmålene du kan få. Repeter svarene dine høyt flere ganger, og skriv dem gjerne ned. På den måten vil du huske dem bedre, som igjen sørger for at svarene kommer mer naturlig under intervjuet.

15 tips før jobbintervjuet

September 02, 2013 at 5:56 AM

Her er 15 av de mest vanlige spørsmålene:

 1. Fortell om deg selv.

 2. Hvorfor valgte du å søke på akkurat denne stillingen? (Eller hvorfor ønsker du å jobbe for oss?)

 3. Hva vet du om selskapet vårt?

 4. Hvorfor sluttet du i din forrige jobb? (Eller hvorfor ønsker du å slutte i din nåværende stilling)

 5. Fortell meg om jobben du hadde _____ (fyll ut med dine tidligere jobber)

 6. Hvilken erfaring har du tidligere fra _____ (fyll ut med arbeidsoppgavene på stillingen du søker på)

 7. Hva er dine styrker?

 8. Hva er dine svakheter?

 9. Fortell meg om en gang du ______ (fyll ut med situasjoner relevant for stillingen). F. eks: ...var stresset, ...taklet en vanskelig jobbsituasjon, ...tok initiativ.

 10. Hvilket lønnsnivå ser du for deg?

 11. Hva er viktigst for deg i en ny stilling?

 12. Hvordan passer denne stillingen inn i karriereveien du allerede ser for deg?

 13. Hvis jeg snakket med din tidligere sjef, hva tror du han/hun ville fortalt meg?

 14. Hvis jeg spurte dine venner om å beskrive deg, hva ville de sagt?

 15. Har du spørsmål til meg?

Lykke til,

Team InstacruitTags: Jobbsøker Jobbintervju
Category: Jobbsøker

Tanker?

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.