JobbPortalen.no

Et positivt omdømme må fortjenes

- samfunnsansvar, innsikt og samsvar mellom ord og handling.

Kategorier


Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Vi elsker omdømmebygging - og vi elsker arbeidsgivere som forstår at det handler om mer enn kroner og øre. Det handler om samfunnsansvar, samsvar mellom ord og handling og innsikten om at medarbeiderne er den største ressursen bedriften har.

Et positivt omdømme må fortjenes

May 10, 2012 at 12:26 AM

Jeg har ikke ord for hvilken effekt Steinar J Olsens ord har på meg personlig. Jeg opplever Stormbergs gründer som ydmyk og sterk, jordnær, rak og tydelig helt uten planer for å hvile på sine laurbær - nei, her finnes det solide intensjoner om å bli enda bedre! Ikke minst gir han tydelig uttrykk for at ingenting hadde vært mulig uten medarbeiderne! Det er vel ikke rart at den Stormbergs medarbeidere er ute i sosiale medier og forteller hvor takknemlige de er ovenfor sin arbeidsplass?

Vet du hva dine medarbeidere sier om deg under og etter arbeidstid, i sosiale medier eller i møte med mennesker i sin omgangskrets?

Jeg beundrer Stormberg, Steinar J. Olsen og alle hans fabelaktige medarbeidere - dere setter standarden for hvor vi ønsker være, TAKK!

"Omdømme er et ledelsesansvar. En stabil ledelse hvor ord og handling samsvarer, gir grobunn for godt omdømme. Først må ledelsen tro på det de ønsker å gjøre, og så gjøre det. Så må medarbeidere, leverandører og samarbeidspartnere tro på selskapets visjon og verdigrunnlag. Og til slutt Kundene. Det må være samsvar mellom ord og handling." -
Steinar J. Olsen

Les hele bloggen til lederen av Årets omdømmevinner 2012 

Din bedrifts omdømme, profesjonelle rykte og varemerke er firmaets største tilgang og konkurransefordel. Et positivt omdømme må fortjenes og ivaretas, og bidrar til fornøyde medarbeidere som blir gode ambassadører mot omverden.

Det handler om å skape en bedriftskultur innenfra.
En kultur som forener ledelse, styre og medarbeidere i arbeidet mot et felles mål, i en verden i konstant og rask endring.
En kultur som skaper en attraktiv organisasjon som med mot, stolthet og styrke møter morgendagens utfordringer.
En kultur som verdsetter sine medarbeideres kunnskap, ferdigheter og erfaringer blant sine aller sterkeste konkurransefordeler.Tags: Omdømmebygging Omdømme
Category: DU- som leder Ellens hjørne Omdømmebygging