JobbPortalen.no

Allmennlegene mobiliserer mot Helsedepartementets reformplaner

- Samlet inn en halv million på to uker

Kategorier


Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Allmennlegene mobiliserer mot Helsedepartementets reformplaner

May 25, 2012 at 11:44 AM

Etter at Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i desember 2011 la fram sitt forslag til ny fastlegeforskrift har allmennlegene i Norge mobilisert på en måte vi sjelden eller aldri tidligere har opplevd

Protest fra 2802 allmennleger
I løpet av noen få uker underskrev 2802 allmennleger et brev til Helseministeren, der de ber om at forskriftsforslaget blir trukket og høringsrunden avsluttes. Legene mener at forskriften vil ødelegge landets mest velfungerende helsetjeneste, ved at fastlegene pålegges enda mer unødig møtevirksomhet, rapportering, papirarbeid og administrasjon. Legene har skrevet en mengde kronikker i nasjonale og lokale aviser, deltatt i TV-debatter og etablert nettstedet www.fastlegeaksjonen.no

Innsamlingsaksjon til arbeidet mot Fastlegereformen
Nettsiden er en arena for pågående diskusjoner om fastlegeordningen, der også publikum inviteres til å komme med sine innspill. Fastlegeaksjonen har gjennom en innsamlingsaksjon Fastlegeaksjonens innsamlingsaksjon som pågår i disse dager finansiert annonsering i flere nasjonale kommunikasjonskanaler.

Under Allmennlegeforeningens årsmøte i Larvik den 10. mai lanserte Fastlegeaksjonen en innsamlingsaksjon blant leger for å rykke inn annonser med deres budskap om at fastlegeordningen er i fare. Her presenteres to alternative utkast til annonse for årsmøtet.

Unge leger trår til for å sikre de fremtidige rammebetingelsene for legeyrket
En av de legene som jobber aktivt med Fastlegeaksjonen er Torun Ankjell fra Tromsø. Hun er 30 år gammel, gift og har en sønn på 8 år. Ved siden av jobben som lege driver hun med orienteringsløp, og sist vinter deltok hun i sitt livs første skimaraton. 

- Forskriftsforslaget oppleves som en provokasjon mot allmennlegene. Dette er hardt arbeidende mennesker som tar sitt ansvar for pasientene personlig og alvorlig. 50 timers arbeidsuker er ikke uvanlig, og i tillegg kommer legevakt. Helseministeren hevder at reformen skal sikre pasientene bedre legetjenester ved å pålegge legene to minutters responstid på telefon, og truer med bøter dersom vi ikke deltar i møter som besluttes av NAV, arbeidsgivere og kommunen.

Les hele saken på Legejobb.no Tags: Helse Norge Legejobb.no
Category: Fra våre partnere LegeJobb.no

Kommentar?

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.