JobbPortalen.no

Innføring i maskinforskriften

- Lær om endringer, CE-merking og risikovurdering ved maskinsikkerhet.

Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Bakgrunnen for kurset er EU/EØS regelverket for fri flyt av varer og sikre produkter. De ulike direktivene gir føringer for risikovurdering, sikkerhetskrav og godkjenningsprosedyrer for fri flyt av sikre produkter i EØS-området. Norske forskrifter gjennomfører disse kravene i tillegg til at europeiske standarder angir metoder for hvordan kravene kan oppfylles.

Norske bedrifter har fortsatt store utfordringer når det gjelder å ivareta myndighetenes og egne sikkerhetskrav både ved nyanlegg, ved endringer av gamle anlegg som regulerer forskrift om bruk av arbeidsutstyr. 

Innføring i maskinforskriften

February 28, 2015 at 3:11 PM

Læringsmål
Formålet med kurset er å gi en samlet oversikt over viktige bestemmelser i forskrift/direktiv og standarder som de som arbeider med maskinsikkerhet må forholde seg til enten de vedlikeholder, gjør endringer, konstruerer, selger, kjøper, monterer eller setter i drift maskiner og anlegg. 

Kurset vil også ta for seg maskinforskriftens virkeområde i forhold til de andre sentrale produktdirektivene, men også direktivet om bruk av arbeidsutstyr.

Målgruppe
Kurset henvender seg til personell som arbeider med salg, innkjøp, prosjektering, drift og vedlikehold av maskiner og anlegg innenfor alle bransjer, for eksempel:

• Drifts- og vedlikeholdsansvarlige
• Elektro- og automatiseringspersonell
• HMS-ansvarlige og verneombud
• Maskinbyggere/-leverandører, - konstruktører
• El-entrepenører
• Engineeringsselskaper


Jobbportalen samarbeider med Ingeniørnytt. Med et globalt perspektiv på Skandinavia jobber vi på tvers av landegrensene og samler arbeidslivet i Norge og Sverige. Tags: Ingeniørnytt NITO
Category: Fra våre partnere Ingeniørnytt NITO

Tanker?

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.