JobbPortalen.no

Skolestart, arbeidsrett og fri fra jobb

På mandag er det mange barn som begynner på skolen, og både barn og foreldre gleder seg!

Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

- Jeg synes det er en selvfølge at ansatte får fri på slike viktige dager. Samtidig slo det meg at etter arbeidsmiljøloven er det på ingen måte selvsagt at ansatte kan ta seg fri til forskjellige private gjøremål.

Så hvilke regler gjelder for når ansatte kan ta seg fri for å være med barna på tilvenning i barnehage eller første skoledag?

  • Eller hva med en flyttedag, fri for å gå til tannlegen eller delta i en begravelse?
  • Og ikke minst: må arbeidsgiver i tilfelle betale lønn? 

Svaret på dette er i grunn enkelt og todelt: 

Skolestart, arbeidsrett og fri fra jobb

August 16, 2015 at 7:27 PM

Arbeidsmiljøloven gir ikke ansatte krav på til fri hverken i forbindelse med første skoledag, tilvenning i barnehagen, flytting eller legebesøk. 
 
- Samtidig vil mange arbeidsforhold være omfattet av tariffavtaler som har bestemmelser som sikrer ansatte rett til fri til viktige gjøremål. Disse avtalene kan gi ansatte mulighet til å ta ut inntil 12 dagers velferdspermisjon hvert år. 
 
Det gjelder forskjellige tariffavtaler i offentlige og private virksomheter:  
 
Er din bedrift omfattet av Hovedavtalen?
 Et eksempel er Standardoverrenskomsten mellom NHO og LO som pålegger medlemsbedriftene å inngå avtaler med de ansatte om korte velferdspermisjoner med lønn. Overrenskomsten har et eget vedlegg som lister opp 12 situasjoner som gir grunnlag for velferdspermisjon. Du finner oversikten over permisjonsgrunnene her (lenke til Juridisk ABC).  
 
Kommunalt ansatt?
 I kommunal sektor finner vi bestemmelser om velferdspermisjon i Hovedtariffavtalen § 14-1.
 
Vilkår for å få slik permisjon med lønn er at det foreligger «viktige velferdsgrunner.» 
 
Dette er «kan-regler» som sier at arbeidstaker kan få velferdspermisjon. Det ligger da innenfor arbeidsgivers styringsrett å avgjøre om den ansatte skal få permisjon eller ikke. Praksis i arbeidslivet tilsier nok at skolestart anses som er en slik viktig velferdsgrunn. Det samme gjelder for eksempel begravelse i nær familie. 

 
Ingen tariffavtale?
Hvis din virksomhet ikke har noen tariffavtale, må det inngå avtaler i det enkelte tilfelle. Som regel ordner deg seg nok i praksis, men her er det altså ingen lovbestemmelser eller tariffavtaler som gir ansatte rett på fri med lønn.   
 
Ha en fortsatt fin dag!
 
Hilsen advokat 
Eivind Arntsen


Tags: Arbeidsliv Advokaten
Category: Arbeidsadvokaten

Tanker?

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.