JobbPortalen.no

Feedback: Janteloven, du har tapt

- Fordi stort sett vil folk hverandre vel

Kategorier


Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Det er modig å gi andre tilbakemelding, også når den er positiv. Å by på seg selv, si hva en mener. Jeg er overrasket og overveldet over hvor mange som våger. Her kommer noen tips for hvordan gi og få gode tilbakemeldinger. Men først....

Feedback: Janteloven, du har tapt

June 17, 2012 at 9:56 AM

Dette er bloggposten til hver og én som har gitt meg den fantastiske feedback`en jeg har fått de siste månedene:

Via sosiale medier, e-post, sms, telefoner, møter, hilsener på døren, håndskrevne brev, oppdrag, forespørsler og tilfeldige treff på butikken, på flyplass, i barnehage.
-En Facebook-tommel, rause ord, blomster eller oppdrag. Og milde irettesettelser. Fra oppdragsgivere, kursdeltakere, analoge/digitale venner og presse.

Etter hva jeg har sett og hørt det siste året, synes jeg at jeg kan si:

Janteloven, du har tapt.
Jeg møter selvsagt Janteloven. Hver uke. Men pytt, hva får fokuset mitt? Jovisst stikker det. Jovisst brukte jeg en hel dag sist uke på å angre på min naive, dumsnille atferd mot en Jantelovs-bærer. Og likevel: Slike dager har jeg få av. Fordi stort sett vil folk hverandre vel.

Som liten lærte jeg at positiv respons gjør meg forlegen og ydmyk, og det gjelder fortsatt. Det nye er at den også gir meg arbeidsiver, glød, stolthet. Motivasjon som får meg til å tåle 4-5 timer søvn per natt, og som gir meg troen på at det jeg driver med hjelper andre. Takk! Uten den feedback`en, hadde jeg sett meg om etter annet levebrød.

All denne positive oppmerksomheten har atter fått meg til å fundere på fenomenet feedback. Eller tilbakemeldinger, som vi sier på godt norsk. –Hvordan virker vi på hverandre? Hvor flinke er vi til å gi tilbakemelding som har verdi for den som mottar den?

Den klassiske tilbakemeldingen er det enkle komplimentet. Bra jobba, sier gjerne gutta.
Å, så fine sko du har! Hvor har du kjøpt dem? sier flinke piker.
Når jeg trener avdelinger eller team i kommunikasjon, snakker vi mye om tilbakemeldinger:
Hva det gjør med oss, og hvordan gi hverandre nyttig feedback.

Hva er feedback?
Feedback er, ifølge psykolog Guro Øiestad, å formidle tilbake det vi ser i andre. Og at andre ser og anerkjenner reaksjoner og erfaringer som vi selv har.
Positiv feedback er god netttverksbygging: Vi knytter bånd med hverandre, gjennom gjensidig aksept.

Vi har ulike former for tilbakemelding. De tre vanligste er enkel feedbackspesifisert feedback og uspesifisert feedback.

Enkel feedback
Enkel feedback er for de fleste den vanligste formen for tilbakemelding. Her viser vi at vi liker noe/noen, eller at vi har tillit til noen. En typisk kommentar vil være om jobbinnsats eller kompetanse. Kommentarer som Du er så dyktig og Dette klarer du lett. -Eller et kompliment til en venn eller kollega: Så fin genser du har! eller Du har så god smak.

En slik kort og konsis tilbakemelding kan være hyggelig å motta. I begrenset mengde. Selv er jeg veldig bevisst min bruk av enkel feedback. Fordi en slik type kommentarer lett kan oppleves som hule og innholdsløse. Om samme person ofte uttrykker seg til deg på denne måten, kan du begynne å mistenke motivet bak kommentarene. De kan oppleves som lite troverdige om brukes for hyppig, eller i en ukurant sammenheng.

Min favoritt i det daglige er spesifisert feedback:

Spesifisert feedback
-eller begrunnet feedback: Å fortelle en annen hvorfor vi liker noe ved vedkommende, eller har tiltro til noe personen skal gjøre.

Spesifisert feedback utdyper hva du liker ved den genseren. Og med denne type tilbakemelding vil din kollega få vite hva du mener han eller hun er dyktig på, og hvorfor. Det er mer troverdig enn det mye grunnere Du er så dyktig.
-Du er så dyktig fordi…

Spesifisert feedback er en fin måte å gjøre en person bevisst sin egen kompetanse. –Eller bevisst på hvordan han/hun virker på andre. Denne type tilbakemelding er ofte knyttet til atferd og prestasjoner, og fungerer veldig bra for å bygge en positiv stammekultur i en avdeling/i en bedrift. Slike tilbakemeldinger utvikler dessuten personene på individnivå, hvor den enkelte ofte får styrket tiltro til seg selv og sine egenskaper.

Spesifisert feedback er uten tvil min prefererte måte å gi tilbakemelding på, spesielt i jobbsammenheng.

 Uspesifisert feedback
Denne typen tilbakemeldinger er uavhengig av atferd og prestasjon: Dette er feedback helt uten forbehold. Denne typen tilbakemelding er ofte forbeholdt nærere relasjoner, inkludert de aller nærmeste kollegaene dine:Jeg er så glad for at vi jobber sammen er en slik tilbakemelding.

Uspesifisert feedback er et utsagn uten fordi. Det er en tilbakemelding som anerkjenner, fri fra krav til prestasjon og væremåte. Vi bruker den mye til barn, for å bekrefte deres atferd, gi dem selvfølelse.
Når tilbakemeldingen vår er helt uten forbehold, virker den ekstra sterkt. Den gis ofte mellom mennesker som har en tett relasjon. Med mindre det er sjefen, som på sommeravslutningens tale øser ut et emosjonelt Dere er verdens beste ansatte.

Kunsten å motta en tilbakemelding
Å få oppmerksomhet er en utfordring. Selv har jeg til tider taklet det dårlig, når jeg har fått positiv og (i mine øyne) mye oppmerksomhet. Jeg blir brydd, sjenert og opplever at omgivelsene har et bilde av meg som jeg ikke fortjener, eller som ikke stemmer med mitt bilde. Men så husker jeg på en ting, som gir meg mot til å vise gleden jeg også føler over å få ros:

Den andres innsats.

Neste gang du får et kompliment, stort eller lite: Husk på, at når du avviser et kompliment, avviser du også personen som ga det. Ja, mange av oss blir brydd av positiv oppmerksomhet. Og likevel. Her har noen brukt tid, tanker, følelser – og sannsynligvis mye mer energi enn du tror – på å gi deg tilbakemelding. Når du svarer med et nei, sender du dette signalet til den andre: Nei, du tar feil.
Når vi avviser andres skryt, eller andres milde irettesettelser, avviser vi også dem. Det urnorske fenomenet nei-du-tar-feil er en lite sympatisk respons på noens feedback.

Hva skal til for at du gir andre mer konkret og direkte tilbakemelding?
Og hva skal til for at du takler bedre de tilbakemeldingene du får?
 

Noen av mine tips, oppsummert, for analog og digital feedback:

1. Begrunne tilbakemeldingene du gir.
Kort og konkret. Det gir større verdi for mottakeren.

2. Hvordan virker din feedback på andre?
Kan være en ubehagelig øvelse, men nyttig.
3. En gylden middelvei er fint.
For hyppig feedback gir tap av troverdighet og integritet for avsender.
–Men, de fleste av oss er nok ikke i den situasjonen. Vi gir oftest for lite feedback.
4. Vis den som gir deg tilbakemelding respekt: Unngå å avvise påstanden
Det urnorske fenomenet Neeei, synes du det ? Nei… er hvordan vi oftest takler et kompliment. Ikke særlig fristende å gi deg et igjen, er det?. Lær deg å takke for oppmerksomheten du får, fremfor å avvise den. Selv om vi blir brydd av oppmerksomhet.

Lese flere kommunikasjonstips? Velkommen til www.ceciliets.no/blogg

Jobbportalen fant innlegget hos Ceciliets.no Vi deler gjerne det som berører, inspirerer og engasjerer oss med våre følgere!Tags: Tips og råd Sosiale media
Category: Inspirasjon Nettverksbygging