JobbPortalen.no

Søk i jobb bloggens historie

De fineste gavene er de man har laget selv, ikke sant?

- Og i år har jeg laget den lille og praktiske ARBEIDSRETTSGUIDEN til deg - en ebok som gir deg oversikt over de viktigste reglene som gjelder i arbeidsforhold. … https://jobbportalen.no/blogg/de-fineste-gavene-er-de-man-har-laget-selv-ikke-sant/

Skattefrie goder i sluttpakker

- Se hvilke muligheter som finnes!
Mange virksomheter gir for tiden tilbud om sluttpakker til de ansatte.Når du utformer en sluttpakke er det viktig å tenke på hvordan den ansatte kan få størst mulig effekt ut av de… https://jobbportalen.no/blogg/skattefrie-goder-i-sluttpakker/

Arbeidsavtale

- Hva skal en arbeidsavtale inneholde?
Arbeidskontrakten – er et viktig dokument, som gir mange viktige formelle reguleringer av arbeidsforholdet. Hvilke regler gjelder for hva en arbeidsavtale skal inneholde? I denne a… https://jobbportalen.no/blogg/arbeidsavtale/

Midlertidig ansettelse

- Kravet om skriftlig arbeidskontrakt gjelder unntaksfritt i alle arbeidsforhold.
Den klare hovedregel er at alle arbeidsforhold skal være faste – altså at de skal gjelde for et ubestemt tidsrom.Arbeidsmiljøloven § 14-9 oppstiller noen unntak fra denne hovedrege… https://jobbportalen.no/blogg/midlertidig-ansettelse/