JobbPortalen.no

Søk i jobb bloggens historie

Vestvågøy kommune, med en tydelig arbeidsgiverplattform

- Møt vernepleier Ketil Solvang.
Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, og for å legge forholdene til rette ønsker vi myndiggjøre våre ledere og medarbeidere, samtidig som vi tydeliggjør vårt ståsted, staker … https://jobbportalen.no/blogg/vestvaagoey-kommune-med-en-tydelig-arbeidsgiverplattform/

Vestvågøy kommune har store ambisjoner

- Møt sykepleier Ulla Brattli.
Vestvågøy kommune har store ambisjoner, idag og for fremtiden. Som arbeidsgiver har vi en tydelig arbeidsgiverplattform som synliggjør de handlinger, holdninger og verdier vi som a… https://jobbportalen.no/blogg/vestvaagoey-kommune-har-store-ambisjoner/

NAV og folkeskikk hører ikke sammen

Jeg skriver denne protesten nå før jeg blir syk og svak. For når den dagen kommer har jeg nok ikke krefter til å skrive noe som helst. https://jobbportalen.no/blogg/nav-og-folkeskikk-hoerer-ikke-sammen/

Pårørendeskole i Vestvågøy

- For familie og nære venner av personer med demens.
Lekneshagen med avdelingsleder Hilde Holand i spissen er initiativtaker til Pårørendeskole i Vestvågøy; et kurs for familie og nære venner av personer med demens. Dette i samarbeid… https://jobbportalen.no/blogg/paaroerendeskole-i-vestvaagoey/

Offshore fasinerer meg!

- Som sykepleier er DU viktigere enn du tror!
Jeg synes selv jeg har verdens beste jobb! Gjennom møtet med mennesker lærer jeg noe nytt hver eneste dag, ikke minst om hva det er som gjør at vi mennesker tiltrekkes av ulike ver… https://jobbportalen.no/blogg/offshore-fasinerer-meg/

Demensfyrtårn Lofoten

- Vestvågøy i forkant
Helsedirektoratet har gitt tilskudd til 6 kommuner i Norge til drift av prosjekt ”Demensfyrtårn”. Vestvågøy kommune er stolt over å være en av disse seks. https://jobbportalen.no/blogg/demensfyrtarn-lofoten/

Nasjonalt pilotprosjekt på Lekneshagen

- Vestvågøy kommune, i forkant
LEKNESHAGEN BOFELLESSKAP I VESTVÅGØY KOMMUNE GÅR FORAN I ARBEIDET FOR Å REDUSERE PASIENTSKADER, OG SKAL GJENNOMFØRE PILOTPROSJEKT FOR REDUKSJON AV FALL I DEN NASJONALE PASIENTSIKKE… https://jobbportalen.no/blogg/nasjonalt-pilotprosjekt-pa-lekneshagen/

95 % er uenig i den nye fastlegeforskriften

- Enighet blant legene
Legejobb.no har gjennomført en undersøkelse blant sine mottakere av nyhetsbrevet Ukeslutt. Aldri før i historien har leger vært så enige om en sak. 765 leger har avgitt svar. 95 … https://jobbportalen.no/blogg/95-er-uenig-i-den-nye-fastlegeforskriften/

Pasientsikkerhet i bemanningsbransjen

MKS24 mener bemanningsbransjen har et særskilt ansvar når det gjelder å ivareta pasientsikkerhet. Personell som kommer fra bemanningsbyrå må ofte sette seg inn i nye, og tidvis kom… https://jobbportalen.no/blogg/pasientsikkerhet-i-bemanningsbransjen/