JobbPortalen.no

Pasientsikkerhet i bemanningsbransjen

Kategorier


Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

MKS24 mener bemanningsbransjen har et særskilt ansvar når det gjelder å ivareta pasientsikkerhet. Personell som kommer fra bemanningsbyrå må ofte sette seg inn i nye, og tidvis komplekse problemstillinger med minimal opplæring. 

Pasientsikkerhet i bemanningsbransjen

April 10, 2012 at 9:13 AM

Økt fokus på pasientsikkerhet i bemanningsbransjen

Når det oppstår helt akutte bemanningsbehov, vil det faste personalet ikke ha ressurser til å gi opplæring eller veiledning til innleid personell. En typisk situasjon kan være et kaotisk akuttmottak, eller en kompleks intensiv stue med  pasient tilkoblet respirator og potente medikament infusjoner. Under slike omstendigheter, og uten nevneverdig kjennskap til avdelingens interne prosedyrer skal en vikar fungere. Da er det av største viktighet at bemanningsbyrået som velger ut personell har fungerende IK-HMS systemer som sikrer at den enkelte pasient blir møtt og behandlet av personell som har de nødvendige faglige kvalifikasjoner som trengs for å ivareta pasientens behandlingsbehov.

Bemanningsbyrå som leier ut personell til komplekse sykehusavdelinger som skal utføre spesialiserte  pasientrelaterte oppgaver har et stort ansvar som de bør være bevisste på. Tendensen de siste årene gjennom store innkjøps -og rammeavtaler peker i retning at pris er den største enkeltfaktor som påvirker hvilket personell pasienten får behandling av. Denne påstanden  underbygges godt når innkjøpsansvarlig på et universitetssykehus velger en møbelsnekker som leverandør av spesialsykepleiere. Det er ikke nødvendigvis noe alvorlig galt med kompetansen til aktuelle sykepleiere som kom ut i en uheldig situasjon, men hva slags kvalitetssikring og fagutvikling kan man forvente av en møbelsnekker når det gjelder denne typen kompetanse?

Det har vært flere uheldige situasjoner beskrevet og omtalt i media, men i praksis vil de fleste hendelser relatert til avvik som omfatter bemanningsbyrå passere i stillhet. Det er nok desverre bare toppen av isfjellet vi hører om i media. Det er pasientsikkerheten det går utover. Pasientene som befinner seg på intensivavdeling kan ikke protestere, og med mindre det skjer alvorlige ulykker og større avvik, er det ingen som kommenterer situasjonen. Men det er synlig forskjell på kvaliteten og den pleien pasienten får, avhengig av personalets kompetanse.

Dersom noen av oss hadde blitt forespurt på forhånd, ville vi godtatt at han/hun som skal overvåke våre vitale funksjoner og bidra til at vi overlever natten er på sitt andre skift samme døgn, og jobber 17-18 timer i strekk. 

Pasientsikkerhet er ikke like lett å vurdere som personell budsjett og timepriser, men det er nærliggende å tenke seg en viss sammenheng mellom pris og kvalitet, og formell kompetanse i faget som grunnlag for å kunne vurdere den enkelte avdelingens spesifikke kompetansebehov  Det er også relativt enkelt å innhente opplysninger fra leverandør hvordan de følger opp fagutvikling, avvikshåndtering, skiftordninger/arbeidstid etc. Innkjøper har et stort ansvar, og når store innkjøpsavtaler baserer seg på innkjøpspriser under selvkost, så bør det ringe noen advarsler. Det er pinlig for alle i bransjen når store institusjoner med status som høyere opplæringsinstitusjon blir tatt for menneskehandel.

Det er et godt stykke igjen før vi har ryddet opp i bemanningsbransjen, og innkjøpsavsvarlige må ta sin del av ansvaret. Når behov for personell tilsier at kompetansen må være på et visst nivå må dette være en inkluderende faktor når man vurderer leverandører.

Så lenge føringene som ligger i  innkjøpskriteriene tilsier at "rimeligste anbud vinner uansett" vil markedskreftene tilpasse seg situasjonen, og aktører som forsøker å være en motvekt mister markedsandeler og blir således straffet. Konkurranse er bra, men Norge er en nasjon som har råd til å leie inn personell uten å gå på tvers av arbeidstidsbestemmelser og som kan ivareta våre pasienter på en skikkelig måte. 

Kjell Matzow
anestesisykepleier

Kilde: MKS24Tags: Arbeidsliv Helse Norge Bemanning MKS24
Category: Gjestebloggere

Hva mener du?

Posted by Terje on
Flott innlegg. Bra at noen sier i fra!
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.