JobbPortalen.no

Skjulte talenter

- Ingen ønsker å stagnere...

Kategorier


Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Det finnes et ordspråk i Sverige som sider at "chefer tillsätts uppifrån men ledare väljs nedifrån". Man kan selvsagt diskutere hva er definisjon på en sjef og en leder - men min tanke er at man uansett trenger tillit og aksept fra alle ledd i virksomheten. Det aller beste er selvsagt om man finner sjef og leder i en og samme person...

Skjulte talenter

May 25, 2012 at 12:14 PM

Jeg har daglige henvendelser på telefon og mail fra mennesker med fantastisk kompetanse, erfaring og potensiale. Mennesker som føler at det er på tide å gå videre i karrieren, med ønske om nye arbeidsoppgaver, mer ansvar, nye utfordringer etc. Jeg kan ikke for det - min oppfatning er at mange ønsker røre på seg fordi de ikke blir sett, hørt, mangler motivasjon og utfordringer. Ingen av oss ønsker å stagnere...

I en travel hverdag mister vi fokus på det som er så viktig - kommunikasjon!

Skjulte talenter finnes i mange bedrifter, også ledertalenter. Mange påstår at evnen til å lede er medfødt, det tror jeg på - men iblant trenger man bli oppdaget! Noen mennesker har en naturlig autoritet og "pondus" som gjør at alle lytter, får tillit til og aksepterer en som leder og sjef, mens andre trenger hjelp til å utvikle og styre sitt potensiale.

Hva gjør din bedrift for å finne talentene internt?

Medarbeidere som blir sett, får oppmuntring og kjenner seg verdifulle og viktige, er stolte av arbeidsplassen sin. Det gir motivasjon og skaper trivsel, som igjen bygger lojalitet. Nøkkelen til det ligger i kommunikasjon...

//Ellen

Sunne bedrifter skal bygge bedriftskultur innenfra.

• En kultur som forener ledelse, styre og medarbeidere i arbeidet mot et felles mål, i en verden i konstant og rask endring.

• En kultur som skaper en attraktiv organisasjon som med mot, stolthet og styrke møter morgendagens utfordringer.

• En kultur som verdsetter sine medarbeideres kunnskap, ferdigheter og erfaringer blant sine aller sterkeste konkurransefordeler.Tags: Arbeidsliv Profesjonell framgang Arbeidsgiver
Category: Ellens hjørne

Tanker?

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.