JobbPortalen.no

Står du i veien for deg selv i din egen karriere?

Kategorier


Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Er du en av dem har mye ressurser, kunnskaper og evner, men som likevel føler at noe hindrer deg i arbeidet? 

Står du i veien for deg selv i din egen karriere?

May 06, 2012 at 2:36 PM

Mange opplever å komme på jobb med engasjement og interesse, men likevel sliter med å få ting til. Noen ganger handler det om hindringer som er åpenbare. Som for ekempel at du ikke får lov til å gjøre det du vil på jobben, eller at de daglige rutineoppgavene vokse og vokser slik at muligheten for å gjøre det du aller mest har lyst til forsvinner i mengden av andre oppgaver. Tør du si fra om dette? Eller velger du å skylde på sjefen, på kollegaen som ikke gjør nok? Har du noen gang tenkt at du står i veien for deg selv i din egen karriere?

Vi er flinke til å finne feil hos andre, og vi er gode på å skylde på andre når vi ikke får helt til det vi vil. Vi er i det hele tatt god på å finne unnskyldninger for det meste. Men å se seg selv er vanskelig for de fleste av oss. Hvor god er du på å være i deg selv?

Å tørre å se seg selv i speilet, å ha god samvittighet og være tydelig på egne verdier er grunnleggende for å ha det godt med seg selv og å kunne gjøre en god jobb. Mangler du selvrespekt går det lett utover både arbeidsinnsatsen og kollegafellesskapet. Hva har dette med jobben å gjøre?

Selvtillit og selvfølelse er begge viktige for vår evne til å mestre jobben og å utvikle oss til gode kollegaer. Det å ha selvtillit handler om å ha tro på egen mestring, å ha tro på at du kan gjøre en god jobb, at du er god nok. Der har nok kvinner flest mye å lære av menn.

Generelt sett er min erfaring at menn i betydlig mindre grad enn kvinner er selvkritiske. De er flinkere til å se seg selv i speilet og smile fornøyd, klappe seg selv på skulderen og si: Du er god! Kvinner er mer opptatt av hva de IKKE kan enn hva de faktisk kan.

Hvilke konsekvenser har dette i arbeidslivet?
Jo, kvinner hindrer seg selv i å søke stillinger som de ikke er hundre prosent sikker på at de mestrer, mens menn søker jobben og satser på at de lærer underveis. Dette er kanskje en av de viktigste grunnene til at flertall av lederstillinger besittes av menn. De har hatt selvtillit nok til å tro på at de klarer det. På fagspråket snakker man om mestringsforventning, og at slike forventninger eller manglende forventninger til egen mestring påvirker ikke bare valg av stillinger, men også innsats på jobb. Jo mer selvtillit du har desto mer tør du yte på jobb.

Selvfølelse handler om vår egen opplevelse av oss selv, hvor godt vi kjenner oss selv. Still deg selv spørsmålet: Hvem er jeg?

Hvordan kjennes det? Hvordan vil du svare?
Svaret ditt, vil det være påvirket av hvem som spør? Sannsynligvis. Fordi vi alle er mangefassettet, vi har mange sider – på godt og vondt. Ikke alle sider av oss selv er vi glad i, og noen sider vil vi kanskje ikke engang ha noe med å gjøre. Hvilke konsekvenser har det, tror du – om du benekter sider ved deg selv? En ting er sikkert: du oppnår ingen endring om du ikke er villig til å se hvor dine feil ligger. Erkjennelsen er første steg i en endringsprosess. Og den er kanskje den mest smertefulle, fordi vi må se oss selv i speilet og si: Ja, slik er jeg. Og den svir, men det handler om å ha respekt for seg selv.

Har du ikke det vil du heller ikke være istand til å respektere dine kollegaer eller ansatte. Derfor er det å tørre å se seg selv helt avgjørende for å kunne utvikle seg og å gjøre en god jobb. Jo mer av deg selv du skyver under teppet, desto mindre vil du være istand til å yte. I lengden er dette også sykdomsfremkallende. Vi vet mer enn nok om hvordan vi selv kan påføre oss sykdommer på kropp og sjel dersom vi ikke har respekt for oss selv.

Ingen kan forandre andre enn seg selv. Så ønsker du å ha det bedre på jobben, eller nye arbeidsoppgaver, start med å se deg selv i speilet og spør deg hvem du er.

Nina Sletteland
Helsepedagog1Tags: Arbeidsliv Tips og råd Jobb Profesjonell framgang
Category: DU- din største ressurs Gjestebloggere

Kommentar?

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.