JobbPortalen.no

Et positivt omdømme fungerer som en magnet

- Vi tiltrekkes de som har det... C.J Fombrun og Dr Cees van Riel

Kategorier


Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Din bedrifts omdømme, profesjonelle rykte og varemerke er firmaets største tilgang og konkurransefordel. Et positivt omdømme må fortjenes og ivaretas, og bidrar til fornøyde medarbeidere som blir gode ambassadører mot omverden.

Et positivt omdømme fungerer som en magnet

April 17, 2012 at 11:42 AM

Alle bedrifter, organisasjoner og privatpersoner har et omdømme, være seg om vi vil eller ikke. For meg og deg er det - spesielt i profesjonell sammenheng - viktig å vite, og kunne vise til hva andre mener om oss. Gjennom et sterkt personlig varemerke får du fremgang i karrieren, og kontroll over din egen fremtid. Les mer om ditt profesjonelle rykte.

Omdømme er synlig utad, men bygges innenfra gjennom strategiske veivalg, sterke verdier og en godt innarbeidet bedriftskultur. Viktige nøkkelord er kommunikasjon, tillit, gjensidighet, tilfredshet og forpliktelse.  

Et positivt omdømme skaper dynamikk og engasjement, et sterkt og tydelig varemerke og bidrar til fornøyde medarbeidere som blir gode ambassadører mot omverden. Det gjør at bedriften skiller seg ut, foretrekkes av mennesker med samme verdigrunnlag og tiltrekker seg de riktige menneskene som får bedriften til å vokse.

Verdien av din bedrifts omdømme hjelper deg (bl.a) å posisjonere deg som en attraktiv arbeidsgiver. Det handler om å vite hva som gjør din bedrift unik, og kommunisere det ut til rett målgruppe. Arbeidsgivere som lykkes tiltrekke, rekruttere og beholde talentfulle medarbeidere klarer en svingende konjunktur på arbeidsmarkedet bedre enn andre, noe som gir dem en verdifull konkurransefordel. 

Styrken i dine ansattes kunnskap, engasjement og lojalitet er blant dine fremste konkurransefordeler!

Du som arbeidsgiver skaper verdifulle relasjoner mot omverden gjennom strategisk og langsiktig profilering. Det kan faktisk være utslagsgivende for jobbsøkere som får muligheten til å “bli kjent med” arbeidsplassen gjennom en direkte og personlig historie. En realistisk presentasjon som inkluderer framtidige kolleger, felles verdi-grunnlag, muligheter for videreutdanning, faglig og personlig utvikling i tillegg til det samfunnsengasjemanget som preger din organisasjon. Jeg viser gjerne til Vestvågøy kommune som har gjort en formidabel innsats på omdømmebygging de siste årene!

Et positivt omdømme kan ikke kjøpes for penger! Det må fortjenes og ivaretas - hvordan jobber du med din bedrifts omdømme? 

//Ellen

Sunne bedrifter skal bygge bedriftskultur innenfra.

  • En kultur som forener ledelse, styre og medarbeidere i arbeidet mot et felles mål, i en verden i konstant og rask endring.
  • En kultur som skaper en attraktiv organisasjon som med mot, stolthet og styrke møter morgendagens utfordringer.
  • En kultur som verdsetter sine medarbeideres kunnskap, ferdigheter og erfaringer blant sine aller sterkeste konkurransefordeler.


Tags: Profesjonell framgang Arbeidsgiver Omdømmebygging Omdømme
Category: Ditt profesjonelle rykte DU- som leder Ellens hjørne Inspirerende arbeidsgivere Omdømmebygging

Kommentar?

Posted by Resty on
Hi Pablo, wir freuen uns fcber jede Anmeldung, die wir schon im Voraus fcber die Website bmemoken, weil wir dadurch einen besseren dcberblick haben und auch z.B. Namensschilder vorbereiten kf6nnen.Wenn du aber noch nicht genau weidft, wann du kommst, kannst du auch spontan mitmachen.Viele Grfcdfe,Katharina
Posted by Sanja on
Hallo Bille, wir sind dieses Jahr im in Mainz. Im KinoJargon nenenn wir das KinoLab . Dort finden alle Produktionsmeetings statt, es gibt Re4ume zum Schneiden, zum Essen und zum Entspannen.Liebe Grfcdfe. Wir freuen uns auf dich. Katharina
Posted by Cheryl on
The fedora looks great on you! Hope you have a loevly time in KL. I always bombsite before I go on holiday too. I'm not alone!!!!Sue recently posted
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.